Gereformeerde kerk
Afgebroken
Foto: Hans Vreeman
Efterwei
Oudega (Aldegea)

Gemeente Smallingerland
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
Vóór 1910 kerkten de Gereformeerden hier.
Het kerkje is steen voor steen afgebroken en verplaatst naar Drachten, waar het op de hoek van Raai - Zuider- en Noorderdwarsvaart (in 1983) nog zou staan.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 9(1983)13
Laatste update: 2013-07-29 10:12:32