Gereformeerde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Buorren 33
Tzummarum (Tsjummearum)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Gemeente geïnstueerd op 20 februari 1880 als Afscheidingskerk.
Onbekend is waar tussen 1880 en 1884 kerkdiensten werden gehouden. Tussen 1884 en 1892 werden diensten gehouden op de bovenverdieping van herberg "De Harmonie".
Nieuwe kerk gebouwd in 1892 als Gereformeerde kerk met een markante toren aan de Buorren 89.
Rechts naast de kerk werd in 1905 een pastorie gebouwd en links naast de kerk een schoolwoning met daarachter een Christelijke School.
De oude kerk is in 1924 gesloopt.
Nieuwe kerk gebouwd in 1924 naar ontwerp van architect A. Nauta op dezelfde plaats.
Op 24 juli 1924 is de eerste steen gelegd.
Bij de restauratie van de Hervormde kerk in 2005-2009 werd in deze kerk gekerkt.
Bij de vorming van de protestantse gemeente is besloten de Hervormde kerk als PKN-kerk te gaan gebruiken. In de zomer van 2006 werd de Gereformeerde kerk aan de Buorren 33 te koop aangeboden. De toren was al eerder verwijderd. De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar. Na sloop zouden appartementen op deze plek worden gebouwd. Van de opbrengt van de verkoop is in de loop van 2005 de Hervormde kerk gerestaureerd.
De Christelijke muziekvereniging De Bazuin heeft in 2009 dit gebouw gekocht als nieuwe oefenruimte. Hiervoor was hun oefenruimte de Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Het Mosterdzaadje (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 26(1991)14, 55(2006)26, 56(2006)18, 61(2009)21, 62(2009)24, 63(2010)22, 69(2013)17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk Tzummarum -

Orgelhistorie

b: Pels & van Leeuwen, Alkmaar 1966
r: Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 1983; orgel gerenoveerd
r: Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 1991; orgel uitgebreid met 3 registers, grondige schoonmaakbeurt
orgel op 28 april 1991 weer in gebruik genomen
o: EDE RK kerk H Antonius Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 2006

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2014-09-25 08:56:45