Hervormde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Hans Vreeman
Lyklamawei 18
Hoitebuorren
Nijemirdum (Nijemardum)

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk met toren gebouwd in de 15e eeuw gewijd aan de heilige Nicolaas. De toren was afgedekt met een zogenaamd zadeldak.
De kerk, is, na door de Bourgondiƫrs in 1516 in brand te zijn gestoken, weer herbouwd.
In de 17e eeuw raakte de kerk ernstig in verval, de kerk is weer opgebouwd na 1721.
Na 1833 is de kerk afgebroken. Alleen de toren bleef staan en diende als baken voor de schippers op de Zuiderzee.
De in de 18e eeuw verlaagde en met een pyramide dak afgesloten toren bevat een klok gewijd aan Maria. Deze klok is in 1541 gegoten door Jacob Waghe(v)ens te Mechelen. De toren heeft een karakterieke gemetselde trap van 80 treden tot aan de vloer onder de klok. In 1974 werd de toren geheel gerestaureerd. De toren staat op de begraafplaats.
Op het kerkhof zijn Hugenoten begraven, die hier in de 17e eeuw woonden. Een gedeelte van het kerkhof is ingericht als oorlogskerkhof. Ook zijn op dit kerkhof een aantal moslimgraven van Ambonezen, die gewoond hebben op het kamp Wyldemerk nabij Oudemirdum.
Restauratie toren in 1974/75.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 12(1984)7, 54(2005)17
Laatste update: 2018-06-16 11:47:23