RK klooster Zrs Norbertinessen
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar


Veenklooster

Gemeente Kollumerland
Friesland

(Kerk)gebouw

± 1240 is het klooster vanuit de Bonifatiusabdij te Dokkum gesticht.
Aanvankelijk een afdeling voor monniken en een afdeling voor nonnen. Sinds 1287 een vrouwenklooster.
In 1580 bij de kerkhervorming in Friesland, werd het klooster eigendom van de provincie Friesland.
In 1644 is het klooster verkocht aan Sjouck van Fogelsangh.
De Fogelsangh-State is in de loop van de tijd dikwijls verbouwd.
Nu een Uithof van het Fries Museum.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
kerkepadgids (1989)26*
Laatste update: 2013-12-26 14:39:29