Hervormde kerk
In gebruik
Buorren 5
Warstiens

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Middeleeuwse kerk gebouwd in ??
Nieuwe kerk gebouwd in 1882 naar ontwerp van architect H.H. Kramer te Leeuwarden. Hierbij is de traditionele oost-west oriëntatie volledig omgekeerd. Als enige kerk in Friesland staat de toren niet aan de west-, maar aan de oostzijde van de kerk.
Deze PKN-kerk is een Rijksmonument..
De kerk is in 2003/04 gerestaureerd.
Op 7 november 2003 is de kerk weer overgedragen aan de kerkvoogdij.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 55 56/57*** 59 75 98 99*
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)37
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 51(2004)24, 52(2004)18
de Mixtuur 25(1978)566

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Warstiens -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1882/83, architect orgelfront H.H. Kramer; M I ap: Man 11
inwijding orgel op 4 mei 1884
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1999

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-13 17:01:14