RK kerk Maria ten Hemelopneming
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Tjissema 2
Wijtgaard (Wytgaard)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

Sinds 1631 bestond te Wijtgaard een zelfstandige statie. Als kerk gebruikte men vanaf 1719 een oud pakhuis, dat in 1802 werd herbouwd in een "kerkelijke gedaante".
Nieuwe kerk gebouwd in 1870/72 naar ontwerp van architect Pierre Cuypers, Maria Hemelvaart aan de Tjissewei. Eénbeukige kruiskerk, typisch voorbeeld van een baksteenbouw in vroeggotische trant, zoals Cuypers er velen heeft gebouwd. Hij liet zich inspireren door de zogenaamde romano-gotiek in de provincie Groningen. De kerk had gemetselde kruisribgewelven en gebrandschilderde ramen.
De kerk werd in het najaar van 1966 afgebroken wegens bouwvalligheid ten gunste van een nieuwe kerk voor de nieuwbouwwijk.
Nieuwe kerk gebouwd in 1965/66 naar ontwerp van architect H.J. van Wissen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 16, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
150 jaar Adema Orgelbouw sinds 1855 (2006)22-23
250 jaar orgelmaker Vermeulen 103
contactbrief voor kerkenverzamelaars 4(1980)11, 23(1990)18
de Mixtuur 83(1996)137
zie: Bakhuizen - RK schuilkerken in Friesland (Bakhuizen als voorbeeld)

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Maria ten Hemelopneming Wijtgaard -

Orgelhistorie

b: vóór
o: 1827; orgel door pastoor Joannes ter Brake in Amsterdam gekocht; M I: Man 6
b: huisorgel van Taeke Jans Roorda te Wijtgaard
o: 1872
b: Fa. van Dam, Leeuwarden 1878, orgel geschonken door Grietje Jans Roorda geboren Stonebrink, samen met haar zoon, de organist Taeke Jans Roorda
b: M. Maarschalkerweerd
r: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1965; I vp: Man 7

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2014-08-29 18:57:37