Hervormde kerk Bonifatius
In gebruik
Foto: Wikipedia
Willinge Prinsstraat 2
Oldeberkoop

Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

(Kerk)gebouw

Eenvoudige tufstenen romaans kerkje gebouwd in de 12e eeuw.
Omstreeks 1450 is de kerk naar het oosten toe uitgebreid, opgetrokken uit "oude Friezen" bakstenen met een omvang van 30 x 15 x 8 cm.
Het huidige koor dateert uit ± 1550 .
De romano-gotische kerk is één van de mooiste kerken van Friesland.
De toren is verwoest in 1585.
Tegen 1600 is de toren herbouwd, smaller en minder hoog dan de vorige toren.
Een zandstenen doopvont uit de 14e eeuw voorzien van een nieuwe rand. Koperen doopschaal door beeldhouwerd Chris Fokma uit Leeuwarden vervaardigd. Eikehouten 17e-eeuwse kansel voorzien van zwarte vlakjes en enig bladgoud.
In 1858 eindigde het tijdperk van de voorzangers zonder orgel.
Rond 1900 is de haveloze kerk geheel bepleisterd om het verval te keren.
Restauratie 1927-1930 en begin zestiger jaren.
Deze PKN-kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
In 2017 is de restauratie van de steunberen van de kerk begonnen. De vier steunberen bevinden zich aan de buitenzijde van de kerk. De ‘beren’ dienen als versterking van de muur en om de druk van de op de muur rustende gewelven op te vangen. Het voegwerk van deze Friese steunberen is in slechte staat en sommige stenen liggen geheel of gedeeltelijk los.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 46, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 121(2017)9
contactbrief voor kerkenverzamelaars 22(1989)13
de Orgelvriend 3(1983)13
het Orgel 9(1976)285, 3(1983)78, 5(1990)244-446*
kerkepadgids (1990)31* 32-33**

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Bonifatius Oldeberkoop -

Orgelhistorie

b: Johan Christoff Scheuer & Zn. (zoons Scheuer: laatste orgel voor hun vertrek naar Zuid-Afrika), Zwolle 1858, orgelkas gebouwd door de plaatselijke timmerman Hendrik van der Broek; M I ap:
Het orgel werd gekeurd door de organist Brandts Buys te Zwolle
het orgel werd op 3 oktober 1858 in gebruik genomen (volgens Boekzaal der Geleerde Wereld) en ingespeeld door jhr mr S.W. Trip te Groningen
r: P. van Oeckelen, Groningen 1858; men was niet geheel tevreden
- stembeurten door L. van Dam & Zn.,
- onderhoud K. Noorman, Oosterwolde
- het orgel is in 1913 afgebroken en vervangen door een Fiedler-harmonium van de Fa. v/h D. Ansingh & Co., Zwolle, het front en de kast bleven bestaan
b: P. van Dam, Leeuwarden 1919 in de oude Scheuerkas, met 18e eeuws pijpwerk uit de Hervormde kerk te WARGA (Albertus van Gruisen 1787); M I ap:
Op 12 maart 1919 werd aan de NV P. van Dam te Leeuwarden de levering van een nieuw orgel opgedragen
r: W. Datuma 1975; Octaaf 2 geplaatst op een gereserveerde sleep, loden conducten door westaflex-slangen vervangen
- een op hol geslagen hete-luchtverwarming bracht een einde aan de bruikbaarheid van het orgel. Restauratie was noodzakelijk en het orgel heeft daar jarenlang op moeten wachten
- pijpwerk van Van Dam ging in 1982 naar DAARLE Ned Hervormde kerk
r: Orgelmaker Mense Ruiter, Zuidwolde 1987/88; uitgangspunt was de conservering van het techniscg concept van 1919 binnen de kas met het front van Scheuer. Windlade, windvoorziening, klaviatuur en mechanieken werden hersteld, het klankconcept van Van Gruisen werd hersteld. De frontpijpen in de drie torens werden weer aangesloten met pijpwerk uit WARGA Hervormde kerk (A. van Gruisen); M I ap: Man 7
adviseur Jan Jongepier te Leeuwarden
het orgel werd op 29 mei 1988 in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier

Dispositie

1858 (Scheuer/Van Oeckelen):
Manuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Flageolet 1, Trompet 8
Pedaal
Aangehangen
 
1988 (Van Dam/Ruiter):
Manuaal C-g3
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2
Pedaal C-gº
aangehangen
Klaviatuur aan de linker zijkant
In de onderkas een magazijnbalg met twee schepbalgen, een handpomp is in de rechter zijwand aangebracht

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42