Hervormde kerk Johannes
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

de Cingel 1
Oosthem (Easthim)

Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Al op 15 april 1608 werd besloten de Hervormde Gemeenten Oosthem, Folsgare en Abbega samen te gaan werken en bij toerbeurt de kerken te gebruiken. Samen hadden ze één predikant. Later ontstond ook een Gereformeerde kerk voor deze drie plaatsen.
De kerk is in 1860 gesloopt.
Nieuwe kerk gebouwd in 1860/61 naar ontwerp van architect Breunissen Troost te Sneek.
Mengstijl met vooral neoclassicistische trekken. De westgevel van de ingebouwde toren met een hoge ingesnoerde spits is gestukadoord.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
Restauratie kerk in de jaren 1981 tot 1986.
Heringebruikname kerk op 1 november 1986.
Sedert 1992 gingen de Hervormden en Gereformeerden "Samen op Weg".
En vanaf 15 april 2008 - 400 jaar na het samengaan van de drie hervormde gemeenten - werd de protestantse gemeente Oosthem c.a. een feit. Er blijven vier kerken in gebruik: de Laurentiuskerk van Folsgare (zie daar), de Johanneskerk van Oosthem, de Geerstrudiskerk van Abbega (zie daar) en de Gereformeerde kerk van Oosthem (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)169
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)19
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)23
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)63 211 418-419, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop orgelbouw 56
contactbrief voor kerkverzamelaars 17(1987)16, 60(2008)17
de Mixtuur 19(1976)409, 25(1978)565
de Orgelvriend 9(1975)16, 10(1975)23
het Orgel 4(1959)90
het Orgelblad I(1958)60, II(1959)61

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Johannes Oosthem -

Orgelhistorie

b: na 1662 voor TZUM Ned Hervormde kerk; balustrade-orgel
r: Jan Harmens, Berlikum 1690, geholpen door organist Claes Douwes, die voor eigen rekening het orgel liet bouwen; van een balustrade-orgel werd een Rugwerk gemaakt en nieuw Hoofdwerk; M II
r: Rintje Taekles 1708; werkzaamheden aan het kleine orgel aan de peij
r: Jan Franssen, Zweins 1733; reparaties
r: Jan Franssen, Zweins 1742; reparatie
orgel op 1 september 1759 te koop aangeboden
o: MIDLUM Ned Hervormde kerk 1757
o: OOSTHEM Ned Hervormde kerk 1776/77. Het orgel is in 1776 gedemonteerd door de lokale organist Sijbe Hendriks en ook door hem in OOSTHEM opgebouwd; M II: Hw 7-Rugpos 4
r: Gottlieb Heijneman, Leeuwarden 1778; stemmen en verbetering
stemmen Gottlieb Heijneman te Leeuwarden 1780, 1784 en 1787
r: Rudolf Knol 1787; schoonmaak, pijpwerk nagekeken, maakte een derde balg en een nieuw register
timmerman Johan Frederiks Boorsma vergrootte de vloer van de galerij en maakte een balgenhok
r: schoolmeester S. Wiersma 1791; klavierkoppel
r: Rudolf Knol 1792; kleine werkzaamheden
vervolgens gebeurde er 18 jaar niets
onderhoud en stemmen Jan Reinders Radersma te Wieuwerd 1810, 1813 en 1815
stemmen Jacob van Dam te Leeuwarden 1820 tot 1835
b: Willem van Gruisen, Leeuwarden 1838; M II ap: Hw 9-Rw 6
orgel geëxamineerd en goedgekeurd door H.M. Rijdsma, organist te Ysbrechtum
orgelinwijding op 30 september 1838
orgel opgeslagen bij Willem Hardorff te Leeuwarden 1860
o/r: nieuwe kerk Willem Hardorff, Leeuwarden (na) 1860
ornamentiek vernieuwt en onderfront met drie torens toegevoegt
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1958; M II ap: Hw 9-Rw 6
adviseur A.P. Oosterhof te Leeuwarden
ingebruikname concert door Jan Veninga

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C D E F G A-a''
Holpyp 8, Praestant 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan, Mixtuur, Trompet 8
Rug Positief C D E F G A-a''
Fluit 8, Praestant 4, Octaaf 2, Woudfluit 2
2 Blaasbalgen
 
1958:
Hoofdwerk (manuaal I)
Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Sesquialter II, Trompet 8
Rugwerk (manuaal II)
Fluit 8, Viola di Gamba 8, Praestant 4, Fluit 4, Fluit 2, Dulciaan 8
Pedaal
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42