Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Binnenbuorren 6
Poppingawier (Poppenwier)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1848 als Doopsgezinde vermaning.
De kerk is een Rijksmonument.
In 1996 is de kerk gerestaureerd. Er zijn nog slechts 15 leden.
Om de twee weken worden er diensten gehouden in de Vermaning.
Een zevental Doopsgezinde gemeenten heeft de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. De gebouwen te Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn blijven.
In 2008 was de kerk buiten gebruik.
Het gebouw is nu een cultureel centrum.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 38(1997)24, 56(2006)18, 59(2008)20
Laatste update: 2015-02-09 10:10:37