RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Klaarkampseweg
Bij Sybrandahuis
Rinsumageest (Rinsumageast)

Gemeente Dantumadeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De abdij van de Cisterciënzers met patrones Maria Virgo werd gesticht omstreeks 1165 ten noordoosten van het dorp. Eerste klooster in Noord-Nederland. Cisterciënzers zijn monniken die strikt de kloosterregel van Benedictus volgen. De orde is gesticht in Frankrijk in 1079 en heeft in korte tijd in heel Europa kloosters gebouwd.
De eerste bewoners van het klooster waren volgelingen van Bernardus te Clairvaux, monniken van het Cisterciënser orde, die via Noord-Duitsland uit Frankrijk kwamen. Het was dan ook oorspronkelijk de bedoeling dat Claerkamp een soort filiaal van de Duitse vestiging zou worden.Het klooster was nauw verbonden met de Alexanderkerk te Rinsumageest.
De Friezen echter, die ook toen al graag op eigen benen wilden staan, ontfermden zich over het soliede bouwwerk. Men bouwde er regelmatig stukken bij en legde parken, grachten en muren aan. Claerkamp werd het centrum van wetenschap, cultuur en vermaak voor geheel Friesland en kreeg een tiental nevenvestigingen in de noordelijke provincies. In de gloriedagen woonden er tot 600 monniken en lekebroeders in het klooster. Uithoven waren er in Jannum, Sybrandahuis, op het eiland Schiermonnikoog en in Veenwouden (Schiersting). Vanuit Klaarkamp zijn de kloosters Bloemkamp, Gerkesklooster, Aduard in Groningen, Sion en Gennaard gesticht.
In de tweede helft van de 15e eeuw beleefde het Claerkampster Klooster haar glorietijd.
Oorlogsgeweld, opstanden, politieke en kerkelijke onlusten deden de glorie van Claerkamp steeds verder vergaan, tot uiteindelijk in 1580 de genadeslag viel en het klooster werd gesloten. In 1582 ging de abdij verloren.
De restanten van de drie kloostergrachten zijn duidelijk te herkennen, tegenwoordig halfrond lopende sloten in het veld.
Aan de Klaarkampseweg bij Sybrandahuis is op 13 november 1971 een Klaarkamp-monument onthuld. Het is een tien ton zware zwerfkei. Het geeft de plaats aan waar in de jaren 1162-1582 het Cisterciënzer klooster Klaarkamp "Clarus Campus" heeft gestaan.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)19, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Talstra, Frans: langs Nederlandse orgels I 12, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)29 30 200, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
broeder Jacob's bidprentjes; uitgave van distilleerderij V.N. Boomsma te Leeuwarden
contactbrief voor kerkenverzamelaars 41(1999)20

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp Rinsumageest -

Orgelhistorie

b: begin 16e eeuw
het klein orgel verkocht aan abt Paulus Beckholt van het klooster Mariëngaard van LIDLUM in ± 1523

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-08-14 10:06:18