Hervormde kerk - Vincentiuskerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Haadstjritte 2
Roordahuizum (Reduzum)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 15e eeuw.
In 1597 werd een schip vol hout uit Leeuwarden aangevoerd om banken in het koor van te maken.
In 1624 zijn nog meer banken in de kerk gemaakt door de timmerlieden Claes Willems en Ebe IJsbrandts.
In 1627 werd de klok vergoten door Andries de klokgieter.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
PKN-kerk.
Toren gerestaureerd in 1983.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 137
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)184
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)6
Jongepier, Jan: frieslands orgelpracht I 48-49**; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)22
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)26
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 13 42, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)25 120 121 122 130 132 136 137 144 145 147 149 216 217-218 227 269 279 329 405, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 12(1984)15
de Mixtuur 19(1976)409, 39(1982)340, 66(1990)299 307 310
de Orgelvriend 9(1975)16, 9(1981)5

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Vincentiuskerk Roordahuizum -

Orgelhistorie

b: vóór 1557
in 1560 werd een ijzeren pot aangeschaft om de traan in te doen om het leer van de balgen soepel mee te houden
r: Uulcke Dircks, Sneek 1567/68; reparatie balgen
r: Uulcke Dircks, Sneek 1571; nieuwe Tremulant en voorzag de balgen van nieuwe stokken om ze mee te bedienen (smidsbalgen "varkens" genoemd)
r: Uulcke Dircks, Sneek 1573; reparatie aan mechaniek en ventielen
r: Uulcke Dircks, Sneek 1597; reparatie
twee keurmeesters: Gerlacus, de secretaris van Bergum, en organist Jan Wijtzes
onderhoud Uulcke Dircks te Sneek 1601 en 1611
r: Dirck Sijmens, Bolsward 1611; enig reparatiewerk
r: Dirck Sijmens, Bolsward 1616; uitgebreide werkzaanheden, nieuw scherm om het orgel gevlochten door korfmaker Jochum te Leeuwarden
r: Gijsbert Harmens Havinck, Leeuwarden 1629; reparatie en verbetering
r: Willem Meijnerts ? of Harmen Jans ± 1646; reparatie
keuring werk van een niet bekende collega door Gijsbert Harmens Havinck, Leeuwarden 1646
r: Simon Hendriks 1657; reparatie balgen
r: Meijnert Egberts, Berlikum 1664/66, snijwerk door Pier Tjeerdts; verbouwing
onderhoud en stemmen 1661 tot 1689 Harmen Jans te Berlikum
in 1668 maakte korfmaker Hendrick Jansen een nieuw scherm
onderhoud Jan Harmens te Berlikum 1691 tot 1720; stellen
r: Jan Harmens, Berlikum 1701; reparatie twee balgen
r: Jan Harmens, Berlikum 1703; reparatie derde balg
de orgelkas kreeg in 1703 ook een opknapbeurt door schilder Johannes Jacobs te Leeuwarden
r: Jan Harmens, Berlikum 1706, 1709 en 1710; reparatie balgen
orgelstemmen Pieter Tjerks en Ynse Luxwold te Wirdum 1721 tot 1724
onderhoud en kleine reparaties Pieter Tjerks te Wirdum 1724 tot 1731
r: Johann Michaell Schwartzburg, Leeuwarden 1736; reparatie
onderhoud Johann Michaell Schwartzburg te Leeuwarden 1736 tot 1738
onderhoud Pieter Sijbes de Vries te Leeuwarden 1739 tot 1776
b: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1784/85; M II ap: Hw 9-Rw 5
orgel op vrijdag 10 juni 1785 in gebruik genomen
r: Fa. L. van Dam, Leeuwarden 1859/60; op het manuaal de Mixtuur vervangen door een Bourdon 16 bas, op Rugpositief Sexquialter werd Viola di Gamba 8; M II ap: Hw 7-Rw 5
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1995

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal
Bourdon 16 discant, Praestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit dous 4, Quint Praest. 3, Super Octaaf 2, Mixtuur III-IV-V, Trompet 8 bas/discant, Tremulant
Rug Positief
Holpyp 8, Praestant 4, Woudfluit 2, Sexquialter II-III 2 2/3, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal
aangehangen
2 Afsluitingen, 4 Blaasbalgen, Ventil
 
± 1970:
Hoofdwerk C-c'''
Bourdon 16 bas/discant, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit does 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Rugpositief C-c'''
Holpijp 8, Viola di Gamba 8 vanaf cº, Prestant 4, Woudfluit 2, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal C-d'
aangehangen
Clavier koppeling
Afsluiter Manuaal, afsluiter Rugpositief, Ventiel
Windvoorziening: Magazijnbalg
 
1975:
Hoofdwerk C-c'''
Prestant 8, Bourdon 8 bas/discant, Fluit Douce 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Superoctaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Rugwerk C-c'''
Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Prestant 4, Woudfluit 2, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal C-d'
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42