Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Buorren 37
Scharl (Skarl)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 12e eeuw als RK kerk. Naam: Johannes de Doper, later St Martinus kerk. Type toren: Ongelede tufstenen toren van twee geledingen.
Doorgaans behoorden de torens van oorsprong bij de (vaak katholieke) kerk.
In 1729 kreeg de toren een ingesnoerde spits.
Nieuwe kerk gebouwd in 1682 aan de oude tufstenen toren. Zaalkerk met driezijdig gesloten koor. De classicistische ingangspartij aan de zuidzijde is versierd met een doodshoofd, een gevleugelde zandloper en een banderol met de naam Gellius Wibrandus van Jongestal, grietman van Hemelumer Oldeferd. Aan de noordzijde de eerste steen uit 15 april 1682.
Napoleon onteigende de toren en zo kwamen zij in handen van de overheid. Daarna: Gemeente HO, daarna gemeente Nijefurd en vervolgens-Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Nijefurd.
In 1974-1975 is een conserverende restauratie van de toren uitgevoerd. Gedeeltelijk onder het maaiveld zit aan de westzijde van de toren een dichtgemetselde ingang.
Twee kerkklokken: 1528 (of 1523) van anonieme gieter, diam. 97 cm. en 1710 van C. Noorden en J.A. de Grave, diam. 81 cm. Uurwerk: uit 1912 Mechanisch torenuurwerk van de Gebr. van Bergen te Midwolda (is buiten werking).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42