Hervormde kerk St Maarten
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
It Lange Ein 44
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Sijbrandaburen - Sibrandabuorren is een terpdorp ontstaan in de middeleeuwen. In de 19e eeuw ontstond een lintvormige bebouwing. Tot 1984 gemeente Rauwerderhem en daarna gemeente Boarnsterhim. Vanaf 2014 bij de nieuw gevormde gemeente Sûdwest Fryslân.
Kerk gebouwd in de 13e eeuw in romano-gotische stijl en is gewijd aan St Martinus. De zadeldaktoren is uit 1333 en stond los van de kerk. De kerk staat bekend als de "Kloosterkapel Sybrandahuis", een uithof van het nabijgelegen klooster Klaarkamp. In de noordmuur zitten verschillende nissen. Boven de dichtgezette ingang in een rondboognis een dichtgezet rond venster met kraalprofelering. De westgevel met houten overwelving op muurstijlen gaat terug tot de 16e eeuw.
In het middenpad eenvoudige 17e eeuwse grafzerken. In het koor de grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch.
De klok is gegoten door Steen en Borchhardt in 1756.
Eind 18e eeuw raakte de kerk in verval en is in 1842 gesloopt.
Nieuwe kerk gebouwd in 1872 en ontworpen door timmerbaas-architect W.F. Boomstra te Goënga op een verhoogd kerkhof. Driezijdig gesloten zaalkerk met grote rondboogvensters. De kerk staat met de toren naar het zuiden. Houten geveltoren bekroond door een ingesnoerde spits. In de toren een door Geert van Wou II en Johan ter Steghe gegoten klok uit 1540.
Achter het orgel uit 1903 bevindt zich een plank met een klein restant van een geschilderd orgelgordijn uit de voormalige kerk
Het uurwerk uit 1627 is op initiatief van de Vereniging voor Dorpsbelangen in 1978/79 gerestaureerd en in juni 1979 weer in gebruik genomen.
De glas-in-loodramen zijn rond 1920 vervaardigd.
Zilveren schenkkan uit 1981 en twee grote zilveren drinkbekers met de jaartallen 1750 en 1852.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
In 1990/92 zijn kerk en toren gerestaureerd. In 1992 was de restauratie van het exterieur klaar. Er werd nog aan het interieur gewerkt. De vloerverwarming was al gelegd. In het witte en lichtblauwe interieur valt de bruine zeshoekige kanselkuip op met een engelkop die op twee gecanneleerde pilasters met sobere kapitelen rust. De kansel komt uit de vorige kerk en dateert uit ± 1650. Het rugpaneer en het klankbord zijn jonger.
Bij de restauratie van 1990/92 werden een rood zandstenen deksel van een sarcofaag en een grafzerk (uit 1337 ??) ontdekt.
De Hervormde streekgemeente Sijbrandaburen - Terzool en Goënga-Gauw-Offingawier gaan in 1992 Samen-op-weg met de Gereformeerde kerk van Gauw-Tersoal.
De protestantse gemeente “De Lege Geaën” besloot 4 van de 6 kerken die ze in beheer had over te dragen aan een stichting. In 2014 de kerk van Goënga, in 2016 de St. Nicolaaskerk van Sijbrandaburen en in 2017 de Vituskerk in Terzool.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Maarten Sijbrandaburen 1903 -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1903; M I ap: Man 8
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2009/10; M I ap: Man 8
Adviseur Theo Jellema
Heringebruikname orgel op 2 mei 2010

Dispositie

1903 (Bakker & Timmenga):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Bourdon 8, Melophone 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Viola 4, Woudfluit 2
Pedaal C-c1
Aangehangen
 
2010 (Bakker & Timmenga):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Bourdon 8, Melophone 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Viola 4, Woudfluit 2
Pedaal C-c1
Aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 103
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)16-17*, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 27(1992)15, 123(2018)3

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Maarten Sijbrandaburen -

Orgelhistorie

b: Gebrs. van Vulpen, Utrecht ??

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-10-31 15:37:19