Hervormde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Hans Vreeman
Kerklaan 3
Schurega
Skuorregea (Schurega)

Gemeente Heerenveen
Friesland

(Kerk)gebouw

Jubbega-Schurega is een buurtschap onder Jubbega in de gemeente Heerenveen. Door Jubbega-Schurega loopt de Gorredijksterweg en de Schoterlandseweg. De buurtschap ligt ten oosten van Oudehorne. Er is geen plaatsnaambord.
Kerk gebouwd in 1713 (1864) op initiatief van de Schoterlandse grietman Martinus van Scheltinga en zijn vrouw Wiskien. Zij betaalden de bouw ook.
De kerk is een Rijksmonument.
In 1973 is de kerk overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Restauratie volgde na 1989.
Op 15 september 1995 werd de kerk weer in gebruik genomen.
Kerkdiensten werden in 1995 al lang niet meer in de kerk gehouden. Maar een dorpsgemeenschap heeft ook behoefte aan een ruimte voor begrafenissen, tentoonstellingen en wat dies meer zij.
Kerk gerestaureerd in 2008. Twee gebrandschilderde ramen zijn geplaatst naar ontwerp van Cor Booy te Tjerkgaast. Glazenier Karel van der Wal te Hemelum voerde de opdracht uit. De ramen laten iets zien van de gescheidenig van de kerk en het dorp.
Met de opbrengt van de verkoop van de Gereformeerde kerk te Hoornsterzwaag is een ontmoetingscentrum gebouwd naar ontwerp van architect Grietzen Bergsma te Wijtgaard.
Op zaterdag 20 september 2008 is het centrum in gebruik genomen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 31(1994)19, 59(2008)20, 34(1995)27, 59(2008)20, 60(2008)17, 61(2009)20
de Orgelvriend 4(1974)28
het Orgel 11(1976)359

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Skuorregea 1911 -

Orgelhistorie

b: Jan Proper, Kampen 1910/11, geschenk van de Christelijke Jongl. Vereniging Andreas; met 18e eeuwse lade en pijpwerk uit TERBORG (gld) Hervormde kerk (b: Jan Werner Dütsch, Datteln 1726); nieuwe orgelkas, alsmede klavier en mechaniek
Het orgel werd op 8 januari 1911 ingewijd
o: Fa. Flentrop, Zaandam 1976; historisch binnenwerk naar BENNEBROEK Hervormde kerk, alleen de kas met frontpijpen staan nog in Skuorregea.

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-30 15:18:37