Hervormde Dorpskerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Greate Buorren 14
Suameer (Sumar)

Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Vanaf ongeveer 700 was hier de eerste evangelieverkondiging.
Tufstenen kerkje gebouwd in het begin van de 12e eeuw aan de Greate Buorren 14.
Op 30 maart 1580 werd de uitoefening van de religie door de Staten van Friesland verboden.
Op 30 maart 1580 werd de uitoefening van de rooms-katholieke religie door de Staten van Friesland verboden. In 1582 ontstond de kerkelijke gemeente Garijp-Suameer-Eernewoude.
Van de kerk is een tekening door Jacobus Stellingwerf uit 1722 bekend.
Rond 1750 ontstonden de eerste plannen voor het bouwen van een nieuwe kerk in Sumar, de bestaande kerk verkeerde in slechte staat.
Nieuwe kerk gebouwd in 1769 op dezelfde plaats van de oude kerk. Het ingangsportaal bevindt zich onder in de toren. Direct rechts bevindt zich een smalle trap naar het orgel. Recht vooruit is de deur naar een kleine consistoriekamer, de deur links leidt naar de kerkzaal.
Inwijding kerk op 12 november 1769.
De kerk heeft een eikenhouten preekstoel uit het midden van de 17e eeuw, afkomstig uit de oude kerk. Op het rugstuk van de preekstoel aan weerszijden zitten twee uitgesneden zeemeerminnen. De preekstoel stond tegen de zuidgevel, recht tegenover de herenbanken.
Op de Corintische kapitelen op de hoeken van de kansel staat Anno Korneles Meinea 1746.
De gebrandschilderde ramen zijn in 1770 geschonken door stadhouder Willem V, een aantal hoge regeringscolleges en de burgemeester en gemeentesecretaris van Tytsjerksteradiel. Ze zijn gemaakt door de Sneker glasschilder Ype Staak. Het zevende raam, het raam in de zuidgevel, werd geschonken door "Everhardus Penninga, Dienaer des Goddelijken Woorts te Suameer, Garijp en Eernewoude in 1770". Onder het raam staat de bank van de kerkvoogden.
Reeds 25 jaar later werden de ramen zwaar beschadigd in de roerige "Franse Tijd". Alle uitingsvormen van aristocratie moesten het ontgelden.
In 1868 werd Sumar een zelfstandige kerkelijke gemeente met vanaf 1871 een eigen predikant
Na beperkt herstel werden de gebrandschilderde ramen in 1934 gereconstrueerd. Onder het raam in de oostgevel, oorspronkelijk in 1770 door dominee Penninga geschonken, staat de bank van de kerkvoogden.
In 1868 werd Sumar een zelfstandige gemeente.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
De preekstoel is sinds 1964 gesitueerd aan de noordzijde van de kerk, toen het interieur ingrijpend werd heringericht.
in 1999 werd de kerk opnieuw geschilderd in de oude kleuren groen, blauw en zalmroze. Er werd een nieuw plafond aangebracht. De oude namaak leistenen op het dak werden vervangen.
Aan de westzijde tegen de toren bevindt zich een galerij met het orgel.
De toren werd in 1984 gerestaureerd.
Op 9 januari 2000 is de S.o.W.-gemeente gevormd.
In 2008 kunnen de gebrandschilderde ramen worden gerestaureerd door een schenking van een oud gemeentelid.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)30
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 12(1984)16, 47(2002)21

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Dorpskerk Suameer -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1906 aan de westzijde tegen de toren; M I ap: Man 8

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-02 15:30:50