Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Tsjerkepole 7
Terkaple

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Op de plaats van deze kerk stond eerst een kapel van tufsteen. De naam Tercaple verwijst hier ook naar.
Nieuwe kerk gebouwd in 1854.
Kerkrestauratie in 1985.
Op 23 mei 1985 is de toren tijdelijk verwijderd.
Eind 1985 was de restauratie voltooid.
De kerk is een Rijksmonument vanwege de grafzerken.
In 2016 is men begonnen met een omvangrijke restauratie van deze PKN-kerk. Deze was nodig omdat de kerk aan het verzakken was. Er werd een betonconstructie onder en in de muren aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is de grafzerk van de edelman Tsjepke van Oenema uit 1485 ontdekt. Bijzonder is dat de zerk een oud- Fries opschrift heeft.
Het gerestaureerde toren uurwerk dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw en is geheel met de hand gesmeed. Dit uurwerk heeft ook in de vorige kerk dienst gedaan. Alleen de binnenwijzerplaat is nog beschikbaar.
Tijdens de restauratie in 2016 werd gezocht naar een bijzondere middeleeuwse tunnel. Het gerucht ging dat er een gang zou zijn van de naastgelegen boerderij naar de kerk, een vluchtroute voor de ridders en soldaten die eerder op de boerderij woonden. Er is wel eerder naar de tunnel gezocht, maar nog niet eerder zijn de graven omhoog gehaald.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 14(1985)15, 118(2017)6

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Terkaple -

Orgelhistorie

b: M. Spiering, Dordrecht 1924

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-13 16:58:25