Hervormde kerk St Vitus
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Greate Buorren 44
Tietjerk (Tytsjerk)

Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Romaanse kerk gebouwd in de 13e eeuw. De kerk staat op een terp uit het begin van de jaartelling. Het kerkgebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het koor is rond 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat in de zeventiende eeuw een rechte sluiting kreeg. De slanke, ongelede zadeldaktoren dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De gepaard galmgaten staan in rondboognissen. In de toren hangt een klok uit 1477.
Halverwege de noordzijde heeft een aanbouwsel gezeten dat later weer verwijderd is. Een zwaar geprofileerde rondboog herinnert daaraan.
In de noordmuur zijn twee kleine romaanse vensters te zien. Het koor heeft aan deze zijde een klein gotisch spitsboogvenster. De ingang dateert ook uit de gotische periode, herkenbaar aan de spitsboog.
Aan de zuidzijde zijn in het koor twee lancetvensters te zien en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Verder twee spitsboogvensters van jongere leeftijd, en een dichtgemetselde laatgotische ingang, bekroond met drie met spaarvelden gevulde nissen.
Het interieur is vergaand aangepast in de loop der tijd. De banken zijn verwijderd. Wat resteert is de preekstoel uit de 17e eeuw en een herenbank die afkomstig is uit de hervormde kerk van Hurdegaryp. Het plafond bestaat uit een 16e eeuws tongewelf, dat is aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen. Verder bevinden zich in de kerkvloer negen rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen in de hoeken. Onder het koor bevinden zich grafkelders van de families Grovestins en Holwerda.
Restauratie 1962/63.
De kerk is een Rijksmonument.
PKN-kerk.
Er zijn rouw- en trouwdiensten en de kerk kan gehuurd worden voor andere activiteiten.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Vitus Tietjerk -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1887
r: 1959; aluminium slepen aangebracht
r: ± 1980
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2015/16; Klavieren en windladen zijn grondig gerestaureerd, de moderne constructies die ten onrechte bij de vorige restauratie waren aangebracht zijn weer vervangen. Het speel- en registermechaniek is opnieuw afgeregeld, het pijpwerk schoongemaakt en waar nodig de intonatie bijgewerkt.
Het orgel is op 21 februari 2016 weer in gebruik genomen

Dispositie

-

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42