Hervormde kerk
In gebruik
Kerkstraat 6
Schoolstraat 6
Zurich (Surch)

Gemeente Wunseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
De kerk is verbouwd in 1623.
Nieuwe preekstoel gemaakt in 1628 door kistemaker Melle Pijbers te Harlingen
"Zurich heeft op 3 augustus 1751 een goede kerk met een gemeene toren".
Nieuwe kerk gebouwd in 1772.
De kerk is in 1864 afgebroken.
Nieuwe kerk gebouwd in 1864
De kerk is een Rijksmonument.
De PKN-kerk is eind maart 2017 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerk was eigendom van de protestantse gemeente van Witmarsum-Pingjum-Zurich. De protestantse gemeente gaat jaarlijks betalen voor het houden van vijf kerkdiensten in het gebouw, dat de kenmerken heeft van de in de kerkbouw vrij zeldzame neorenaissancestijl.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 74 80 87* 110 111* 115
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)52
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)125 240-241 343, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 119(2011)4

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Zurich -

Orgelhistorie

b: Anthony Verbeeck, Groningen 1624
contract getekend in september 1624
orgel gekeurd door Hendricus Antonius en de Franeker organist Sjoerdt Watses
r: een kistemaker Melle Pijbers ??, Harlingen 1628; reparatie van de balgen
onderhoud Anthony Verbeeck te Groningen 1629; stemmen
orgel verdwenen in het begin van de 18e eeuw
b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1901; M I ap: Man 7

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-13 17:05:56