Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Stinsenwei 16
Harich

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk en toren in 1245 gebouw als rk parochiekerk H Maagd Maria. De kerk werd opgetrokken uit turfsteen.
Zware stormschade in ?? aan de kerk; de toren bleef staan.
In ± 1500 is de toren vernieuwd in baksteen.
De kerk is in 1517 door plunderaars in brand gestoken bij een treffen met de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Herstellingen na 1517.
De kerk kwam in 1580 in protestantse handen.
Op 10 mei 1662 stortte de kerk in wegens slechte staat, de toren bleef gespaard.
In 1663 werd de nieuwe kerk aanbesteed.
Nieuwe kansel en doophek in 1664 (bleven gespaard bij de kerkbrand van 1979).
In 1683 is de kerk eindelijk klaar. De toren is in 1682/83 verhoogd en kreeg een stenen spits (dichtgemetsele vroegere galmgaten).
In 1683 kwamen er twee klokken in de toren, gegoten door Pieter Overney te Leeuwarden. De klokken zijn in de Tweede Wereldoorlog geroofd door de bezetters en werden na de oorlog teruggevonden.
Zilveren avondmaalsbeker uit 1708.
In 1778 bouw van een grafmonument voor de fa. Rengers. Is in 1848 definitief gesloten. Na 1848 grafkelder voor de Fam. van Swinderen.
Harich en Ruigahuizen werden in 1816 kerkelijk aan elkaar verbonden.
Zilveren schenkkan in 1857 aangekocht.
De kerk kreeg in 1865 een nieuw gewelf.
Kerkrestauratie in 1873; nieuw kerkmeubilair aangeschaft betaald door de plaatselijke predikant ds Reneman. Restauratie toren in 1884.
De stenen spits werd in 1902 met planken afgedekt bekleed met leisteen
Kerkrestauratie in 1973/74, de toren werd weer in oorspronkelijke staat hersteld.
In de kerstnacht van 24 december 1979 was een grote kerkbrand, het houten gewelf in de kerk werd verwoest en het interieur brandde uit; de toren had geen schade
Kerk op 7 juni 1981 na restauratie weer in gebruik genomen.
De kerk is een Rijksmonument.
PKN-kerk vanaf 1988 samen met Balk Gerefiormeerde kerk Paadwizer en Ned Hervormde kerk van Wijckel en Ruigahuizen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 25(1978)564, 31(1980)10-11*, 39(1982)356, 40(1982)385
het Orgel 7/8(1983)230-231*
kerkepadgids (1988)24**
organist & eredienst 6(1982)1* 108

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Harich -

Orgelhistorie

b: D.G. Steenkuyl, Amsterdam 1898 met onderdelen ouder instrument (vroeg 19e eeuw); M I ap: Man 9
ds H. Haseleger wijdde op 17 juli 1898 het nieuwe kerkorgel in, waarbij het orgel wordt bespeeld door M. Boltes, organist der "Engelsch Episcopaalsche kerk
- onderhoud Johan Frederik Kruse te Leeuwarden tot 1908
- onderhoud Gebr. Adema te Leeuwarden tot 1933
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1935
- onderhoud Fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden
- het orgel is door een brand in de kerstnacht van 1979 verloren gegaan
b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1981/82; orgelkas gemaakt door Bouw'75 te Workum; Het bovenwerk is een dwarswerk.gebouwd, klaviatuur aan de zijkant; M II vp: Hw 8-Bov 4-Ped 1
orgel op 7 mei 1982 in gebruik genomen met een bespeling door adviseur Jan Veninga te Leeuwarden

Dispositie

vroeg 19e eeuws:
Manuaal C-f'''
Prestant 8 (C-B in Holpijp 8), Holpijp 8, Salicionaal 8, Octaaf 4, Flüt Harm. 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Cornet IV discant, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-c'
aangehangen
Elektrische windvoorziening, de oude balgtrede was nog aanwezig
 
1982:
Hoofdwerk (manuaal I) C-f'''
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Spitsfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet III discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk (manuaal II) C-f'''
Fluit douce 8, Fluit 4, Nasard 3, Woudfluit 2, Tremulant
Pedaal C-d'
Bourdon 16
Koppelingen Hoofdwerk-Bovenwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Bovenwerk

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-06 16:08:42