Hervormde kerk Sint Anna - Sint Annatsjerke
In gebruik
Wierumerweg 2
Wierumerwei 2
Hantumhuizen (Hantumhuzen)

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De toren werd rond 1200 gebouwd.
Middeleeuwse romano-gotische kerk uit ± 1250, tijd van de romanogotisch: muurindeling, kraalprofilering en de vulling met siermetselwerk. De oude ingang aan de zuidkant heeft een drievoudig geprofileerde boog. Drie kruisgewelven in het schip, oorspronkelijk twee, de aanzetten zijn terug te vinden.
De huidige gewelven stammen uit de tijd van de romano-gotiek (tussen 1225 en 1350), de koepelgewelven hebben ornamentele schilderingen.
De kerk werd na het midden van de 14e eeuw opnieuw verhoogd overwelfd.
De zuidmuur is in vier traveeën verdeeld door lisenen, ramen en nissen met kraalprofielen en siermetselwerk.
In de kerk is een epitaaf voor de 16e eeuwse edelman Pybo van Emingha, een grafzerk uit 1561 van Binnert van Heeringa en de zandstenen grafzerk van Emke Jarla (overleden in 1529).
Rijk gesneden preekstoel met rococo-vormen uit 1773 van houtsnijder Yge Rintjes, binnen het eiken doophek ligt voor de kansel een sarcofaagdeksel.
Het koor heeft een vlak houten plafond.
De terp waarop de kerk staat werd in 1891 afgegraven.
De kerk was voor de Tweede Wereldoorlog vervallen tot een ruïne en is tussen 1939 en 1942 gerestaureerd naar plannen van architect A. Baart sr.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk is in 2007 afgestoten en thans in bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Elke derde zondag van de maand is er een oecumenische dienst van het Oecumenysk Wurkferban Fryslan.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)30-33****, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Tijdschriften en andere uitgaves
kerkepadgids (1980)53-54, 59(2008)20

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Sint Anna - Sint Annatsjerke Hantumhuizen -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1907; M I: Man 8

Dispositie

1907:
Manuaal
Bourdon 16, Bourdon 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet III

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42