Doopsgezinde schuilkerk
Overgenomen

Geen
foto
beschikbaar

Zilverstraat 46
Noorderbolwerk
Frjentsjer (Franeker)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De eerste doopsgezinden in Friesland werden fel vervolgd. Ze kwamen daarom samen op geheime, wisselende plaatsen. Na 1570 werden de vervolgingen minder. Gemeenten kochten boerenschuren, pakhuizen en woningen die zij als "vermaning" inrichtten.
Schuilkerk in een voormalig 15e eeuws moutpakhuis - sedert de 16e eeuw als Doopsgezinde Vermaning verbouwd.
In 1651 vaardigden de Staten Generaal een resolutie waarin het Calvinisme als enige ware religie werd erkend. Andere gezindten werden oogluikend toegestaan. Hun kerkgebouwen mochten vanaf de openbare weg niet als kerk herkenbaar zijn.
De Doopsgezinde schuilkerk werd in 1864 gesloten, nadat een nieuwe kerk was gebouwd aan de Voorstraat 71 (zie daar).
De oude Doopsgezinde schuilkerk aan de Zilverstraat werd verkocht aan de Gemeente van Gedoopte Christenen (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 43(2000)24, 61(2009)19, 118(2017)14

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde schuilkerk Frjentsjer -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-06-07 14:31:52