Hervormde kerk - Hobbe van Baerdttsjerke
In gebruik
Foto: Ansichtkaart
Midstraat 69
Vlekke
De Jouwer (Joure)

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Het dorp viel vóór 1580 onder de parochie Westermeer.
De Gereformeerde gemeente (Hervormde kerk) werd in 1593 gesticht.
De eerste steen voor de toren is gelegd op 8 augustus 1628 door grietman Hobbe van Baerdt. De toren is in 1628 voltooid, enkele meters buiten de rooilijn, 42 meter hoog. In de toren was een rechthuis met drie cellen. De toren is gebouwd als renaissancetoren met 4 klokken, de oudste uit de eerste helft van de 16e eeuw.
De kerk dateert uit 1644/45 gebouwd door de prelaat van Haske en enige Sallandse edellieden
Grietman Hobbe van Baerdt legde op 18 maart 1644 de eerste steen voor de kerk.
De kerk en de toren zijn gebouwd uit afbraakmateriaal van de oude kerk met een tweebeukig schip.
Eind 1645 waren de bouwwerkzaamheden afgerond.
In opdracht van grietman Hessel Vegelin van Claerbergen werd in 1699 aan een herenbank naast het orgel gewerkt door kistemakers Evert en Simon Hanses en Willem Cornelis.
In november 1884 na de ochtenddienst brand in de fraaie herenbank van 1645. De bank werd grotendeels vernield.
Grote brand op 12 november 1939, kerk (bijna geheel in de as) gedeeltelijk verwoest, Zoveel mogelijk werden "losse spullen" gered: archieven, de avondmaalstafel uit 1644, een schilderde wet van 1648, het avondmaalszilver en het doopvont. Toen het gewelf instortte stonden alleen de 80 cm. dikke muren nog overeind.
De kerk is in 1939 herbouwd. Het duurde tot 1944 eer de kerk weer voor de eredienst geschikt was. Zolang men aan de kerk meewerkte behoefde men niet naar Duitsland voor de "Arbeitseinsatz". Dat het herstelwerk uiterst minutieus gebeurde, hoeft dus geen betoog.
17e eeuwse preekstoel afkomstig uit de afgebroken Galileeërkerk te Leeuwarden.
Het klokkenspel (carillon) in de toren is in 1953 door Douwe Egberts geschonken wegens het 200-jarig bestaan van de onderneming.
De PKN-kerk is een Rijksmonument.
De toren - eigendom van de burgerlijke gemeente - werd in 1976/77 gerestaureerd

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)38
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 32, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)142 149 211 212 324 401-402, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 11(1973)198 199 202, 66(1990)324
de Orgelvriend 6(1979)22-23**
het Orgel 4(1978)155, 2(1980)33-38 (5 foto's), 2(1985)61, 2(1995)67*
organist & eredienst 1(1981)17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Hobbe van Baerdttsjerke De Jouwer -

Orgelhistorie

b: Jan Franssen, Zweins ? of diens vader ??, in of vóór 1692 met pijpwerk uit TZUMMARUM uit de tweede helft van de 17e eeuw
o: vóór 1699
r: mr Stellingwerf 1718; reparatie
r: Sijmon Fockes, Harlingen 1719 , balgen vernieuwd
r: Jan Franssen, Zweins 1727; reparatie en schoonmaak
- eigen organisten, onderhoud 1728 tot 1767
r: Pieter de Vries, Leeuwarden 1767; balgreparatie
- Pieter de Vries te Leeuwarden, onderhoud van 1767 tot 1777
r: Pieter de Vries, Leeuwarden 1777; reparatie
r: Fa. Lambertus van Dam, Leeuwarden 1780; twee nieuwe balgen
- Fa. Lambertus van Dam te Leeuwarden, onderhoud van 1780 tot 1797
r: Fa. Lambertus van Dam, Leeuwarden 1782, 1783 en 1794; reparaties
- Nieuwe kas in 1794 gemaakt ??
- Lambertus van Dam te Leeuwarden en vervolgens zijn zonen, onderhoud tot 1872
r: Fa. van Dam, Leeuwarden 1831; vernieuwing
o: Het oude orgel is in 1872 door Jonkheer mr P.B.J. Vegelin van Claerbergen gekocht
o: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1872/73 naar HASKERHORNE Hervormde kerk
b: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1872; schenking van jonkheer mr P.B.J. Vegelin van Claerbergen; M II ap: M II ap: Hw 10-Bw 7
Het orgel is verloren gegaan bij de kerkbrand op 12 november 1939
- tijdelijk is een groot harmonium met pedaal gebruikt
b: Fa. Spanjaard, Alkmaar 1947; EP III vp:
De opdracht was ontvangen in 1943
In 1947 werd het instrument in gebruik genomen; het inspelingsconcert geschiedde op inschrijving; dat de "goedkoopste" organist werd genomen is duidelijk
Het orgel was in 1947 niet voltooid, maar allerlei ruzies hebben ertoe bijgedragen, dat het orgel nooit geheel volgens plan is afgebouwd
- Het orgel werd in de 70-jaren afgekeurd door de Orgelcommissie van de Ned. Herv. Kerk
o: 1978/79 naar ??
b: Fa. Jürgen Ahrend, Loga (bij Leer) 1978/79; M III vp: Hw 9-Rw 7-Borstw 6-Ped 5
Op 9 januari 1978 werd de opdracht verstrekt.
Het orgel is op 2 januari 1979 in gebruik genomen

Dispositie

1727 (volgens Ringnalda)
Manuaal C-c3
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 2 2/3 bas, Octaaf 2, Sesquialter II discant, Mixtuur II-III, Tremulant
Pedaal C-fº
aangehangen
 
1872 (Van Dam):
Hoofdwerk C-g3
Prestant 16, Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet IV discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk C-g3
Violon 8, Salicionaal 8, Viola di Gamba 8, Roerfluit 8, Salicet 4, Fluit travers 4, Gemshorn 2, Tremulant
Pedaal C-gº
Aangehangen
Werktuigelijke registers: Afsluiter Hw, Afsluiter Bw en Windlosser
 
1979 (Ahrend):
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16, Praestant 8, Hohlflöte 8, Oktave 4, Spitsflöte 4, Nasat 3, Oktave 2, Mixtur IV-V, Trompete 8
Rugwerk C-f3
Gedackt 8, Praestant 4, Rohrflöte 4, Waldflöte 2, Sesquialtera II, Scharp IV, Dulzian 8
Borstwerk C-f3
Holzgedackt 8, Holzflöte 4, Blockflöte 2, Quinte 1 1/3, Terz 4/5, Regal 8
Pedaal C-f1
Subbass 16, Oktave 8, Oktave 4, Posaune 16, Trompete 8
Twee cimbelsterren op het Rugwerk
Koppelingen Hw-Rw (schuifkoppel: drukkoppel), Ped.-Hw, Ped.-Rw
bij de ventilater is één spaanbalg opgesteld
Tremulant voor het hele orgel
Stemming Werckmeister II. Toonhoogte: a1 = 440 Hz.

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-23 18:14:51