Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Vaart ZZ 74
Appelscha

Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in Oud Appelscha.
Door de komst van veenarbeiders, die voor een sterke groei van Appelscha zorgen, werd de oorspronkelijke Hervormde kerk in Oud Appelscha te klein en de afstand naar het nieuwe Appelscha te groot. Er werd daarom aan de Vaart ZZ een nieuwe kerk gebouwd.
Kerk gebouwd in 1869/70.
De gemeenteraad nam het besluit om aan de kerk een toren met luidklok en uurwerk toe te voegen.
In 1882 werd besloten om de twee wijkgemeenten Oud Appelscha en Nieuw Appelscha samen te voegen.
Eind 19e eeuw was het een roerige tijd in de veengebieden vanwege de toenemende armoede waardoor veel mensen een beroep op diaconale ondersteuning moesten doen. Dit veranderde in de 20e eeuw.
Begin februari 1966 brandde door een onbekende oorzaak een deel van de kerk uit.
Bij de vorming van de protestantse gemeente in 2015 werd deze kerk de protestantse kerk. De kerk werd gerestaureerd en verbouwd. De kerk, nu Protestantse Kerk De Schutse geheten, heeft verder een compleet nieuwe inrichting gekregen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 155
Tijdschriften en andere uitgaves
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 118(2017)10
de Mixtuur 6(1972)104

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Appelscha -

Orgelhistorie

b: Hendrik Hermanus Hess, Gouda 1792 voor; kabinetorgel M I: bas 4-discant 4
o: GRONINGEN
o: ± 1933
o: ALMELO huisorgel Brilman; kabinetorgel M I: bas 4-discant 4
b: Van Oeckelen rond 1900
- het orgel liep door het bluswerk bij een brand in 1966 waterschade op.
r: 1967; restauratie niet in oude stijl, er werden enkele dispositiewijzigingen doorgevoerd.
- het orgel is in 2015 opgekocht en ingenomen door Mense Ruter Orgelmakers te Zuidwolde
- De twee vroeg-17e eeuwse putti van de zuidtorens zijn herplaatst op het reconstrueerde Schnitger-orgel in de Lutherse kerk te Groningen
b: Fa. Reil, Heerde 1979 voor APPELSCHA Gereformeerde kerk De Aanloop; M II vp: Man I 5-Man II 4-Ped 1
o: Orgelmakerij Reil, Heerde 2015; naar APPELSCHA Ned Hervormde kerk; M II vp: Man I 5-Man II 4-Ped 1

Dispositie

± 1790 (Hess):
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Fluit 4 bas/discant, Octaaf 2 bas/discant, Fluit 2 bas, Tremulant
Geen Pedaal
Eén schepbalg

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-02 19:03:31