Hervormde kerk - Petruskerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Tsjerkhofspaed 1
Pietersbierum (Pitersbierrum)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
De kerk is in 1842 door brand verwoest.
Nieuwe kerk gebouwd na 1842 naar ontwerp van architect Th. Romein.
De kerk is in 1845 in gebruik genomen.
Het orgel werd opgesteld boven de kansel. In een ruimte achter het orgel kwamen de balgen.
De kleine klok uit de Ned Hervormde kerk te Ternaard - in 1647 gegoten door Jacob Noteman uit Leeuwarden - werd door de kerkvoogdij overgenomen in 1844.
Toen de kerkelijke functie voor de kerk van Pietersbierum steeds meer ter discussie kwam te staan, besloot men het orgel te koop aan te bieden.
De kerk is (in 1987) al enige jaren niet meer als kerk in gebruik. In 1990 was er nog geen bestemming voor de kerk.
In 2000 woont de nieuwe eigenaar in de bijbehorend lokaal terwijl de kerk als kunst-atelier werd gebruikt.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)11
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 17(1987)16, 23(1990)17, 46(2001)17
de Mixtuur 25(1978)562 565, 64(1989)228**, 68(1991)427
het Orgel 12(1989)469, 5(1990)236

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Petruskerk Pietersbierum -

Orgelhistorie

b: Willem van Gruisen, Leeuwarden 1839/41
inwijding orgel op 18 juli 1841
- het orgel is bij de kerkbrand in 1842 verloren gegaan
b: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1848; kasontwerp van architect Thomas Romein; M I ap: Man 9
orgelinwijding op 11 oktober 1848
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1867; uitbreiding met een klein tweede klavier als Bovenwerk opgesteld, geen manuaalkoppel; M II ap: Hw 9-Bov 5
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1929; de prestantregisters van het Hoofdmanuaal werden ½ toon verschoven om expressions aan de kunnen aanbrengen
o/r: HOOGKERK Ned Hervormde kerk Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1988; M II ap: Hw 9-Bov 5

Dispositie

1988:
Hoofdwerk C-f3
Prestant 8, Fiool de Gambe 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet III discant, Trompet 8
Bovenwerk C-f3
Fiool de Gambe 8, Fluit dolce 8, Fluit 4, Salisat 4 discant, Gemshoorn 2
Pedaal C-fº
aangehangen
Tremulant, Windlosing, Afsluiting
Foto: petertenkate.nl

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42