Hervormde kerk St Antonius
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
de Buorren 9
Paesens (Peazens)

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd ± 1250 met forse zadeldaktoren. De kerk is ontstaan in de laat-romaanse periode.
De toren is in 1792 afgebroken. Toen het schip van de kerk in westelijke richting werd verlengd, werd de kerk van een daktorentje voorzien. De stenen van de afgebroken toren werden daarvoor gebruikt.
Uit de ontstaanstijd van de kerk is thans nog de noordmuur, de zuidmuur en de apsis over.
In de apsis dichtgemetselde vensters. In de noordmuur sporen van een rondbogig poortje. In de noord- en zuidmuur vensters van latere datum.
De westelijke muur aan de kant van de toren is nieuw.
Het torentje heeft een met leien bedekte spits.
De torenklok werd in 1507 gegoten, weegt 710 kilo, doorsnede 103 cm.
Onder in de toren het vroegere gevangenhok.
Het interieur van de kerk is sober, er zijn geen gedenkstenen, rouwborden of andere decoraties.
In 1511 werd naast de pastoor ook een vicaris benoemd.
Na de alteratie werd Paesens een arme Hervormde gemeente.
De miskelk werd verkocht.
Twee waardevolle voorwerpen: een zilveren avondmaalsbeker en een tweede in 1903 vervaardigd. Waardevol is ook een tinnen wijnkan met een zilveren deksel.
19e eeuwse preekstoel opgesteld tegen de ronde koorwand.
Oude statenbijbel uit 1702.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
PKN-kerk.
Exterieur en interieur van de kerk zijn gerestaureerd in 2002/03.
De kerk is op 4 juli 2003 weer in gebruik genomen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 49(2003)20, 50(2003)23, 51(2004)23, 59(2008)20

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Antonius Paesens -

Orgelhistorie

b: Johann Theodor Gilmann, Kornelimünster 1758 voor ALKMAAR RK kerk - schuilkerk H Laurentius; aan de achterzijde bespeeldaar; M I:
o: ALKMAAR RK kerk H Laurentius 1860
o: VOLENDAM RK kerk H Vincentius 1863
o: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1907; orgel omgebouwd, front vergroot door de middentoren en de tussenvelden te verdubbelen, nieuwe frontpijpen van zink
r: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1911; Kromhoorn vervangen door een Gamba 8
r: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1913; oude balgen vervangen door een nieuwe magazijnbalg, klaviatuur naar de zijkant, speel- en registermechaniek vernieuwd, de Bourdon 8 kreeg 12 nieuwe naaldhouten pijpen, verhoging toonhoogte met halve toon
r: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1941
r: K. Mateboer 1951
orgel vanaf 1980 niet meer te gebruiken
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2007; nieuwe frontpijpen, Gamba 8 vervangen door Kromhoorn 8, bas/discantsleep hersteld, toetsbeleg vernieuwd en het pedaalklavier aangepast; M I ap: Man 9
adviseur Jan Jongepier
orgel op vrijdag 30 november 2007 weer in gebruik genomen.

Dispositie

2007:
Manuaal C-c'''
Prestant 8 discant, Bourdon 8, Prestant 4, Flûte 4, Quint 3, Octav 2, Fourniture III, Sesquialter II, Kromhoorn 8 bas/discant
Pedaal C-fº
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42