Hervormde Dorpskerk Stephanus
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Hoofdweg 164
Oldeholtpade

Gemeente Weststellingwerf
Friesland

(Kerk)gebouw

Het kerkje is gebouwd in 1204, genoemd naar de diaken Stephanus.
Nieuwe kerk met rode baksteen gebouwd in 1545. Metstelwerk boven de ramen versierd met gele zandstenen bogen en aanzetstukken.
Stoere toren - 37 meter hoog - gebouwd in 1608 van kleine gele stenen "Friese geeltjes"
17e-eeuwse preekstoel.
In 1844 werd op de gaanderij, die zich over de gehele breedte van de kerk en langs een gedeelte van de zuidermuur uitstrekt, een orgel geplaatst.
In 1855 wordt een klok geplaatst tegen de muur boven de hoofdingang van de kerk.
In 1857 is de toren bepleisterd, na de restauratie in 1989 zijn nog fragmenten zichtbaar. Aan de zuidzijde staat een vierkante traptoren tegen de toren. Een gemetselde wenteltrap voert naar de torentrans en de ruimte met het uurwerk en de luidklok.
De beide antieke klokken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetters ontvreemd.
De huidige luidklok is na de oorlog gegoten.
De zandstenen doopvont is gemaakt door de Zwolse beeldhouwer Hans van Coevorden.
Restauratie kerk zowel van binnen als van buiten van 1983 tot1985 onder toezicht van de stichting "Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland".
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
Op zaterdag 21 december 1985 is de kerk weer in gebruik genomen.
Ter afsluiting werd op 30 september 1989 de gerestaureerde toren weer in gebruik genomen.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 36 51 212-215 afb. 80* 81* 82*
Jongepier, Jan: frieslands orgelpracht I 68-69**; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 15(1985)15, 21 23(1990)15
de Mixtuur 11(1973)201, 25(1978)565, 66(1990)327
de Orgelvriend 7/8(1978)10, 1(1979)24-25**, 2(1979)10-12*****
gegevens Jan Dekker
het Orgel 3(1970)82, 2(1973)40 99 169-175, 12(1973)358* 364-367
kerkepadgids (1990)29* 30**

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Dorpskerk Stephanus Oldeholtpade -

Orgelhistorie

b: Hendrik Anthonie Meijer, Amsterdam 1800 voor Jan Teengs, burgemeester van Edam; kabinetorgel M II ap: Onderklavier 8-Bovenklavier 6
r: L. van de Brink & Zn., Amsterdam
o/r: Gabry, Gouda 1843/44 naar HAARLEM Hervormde kerk - Janskerk. In een vrij forse kas is een compleet kabinetorgel geplaatst. Het front is een schijnfront van Gabry; kabinetorgel M II ap: Onderkl 8-Bovenkl 6
Inwijding orgel op woensdag 17 januari 1844 in een buitengewone Godsdienstoefening.
Het orgel werd op 30 juni 1883 te koop aangeboden
o/r: Fa. W. Hardorff & Zn., (Johan Frederik Kruse) Leeuwarden naar OLDEHOLTPADE Hervormde kerk 1883; kabinetorgel met schijnfront
het orgel werd op 10 februari 1883 geplaatst
het orgel werd gekeurd door J. Bastiaans en W.H.C. Schmölling, organist van de Bakenesserkerk te Haarlem
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1972/73; grondige restauratie, waarbij de plaatsing achter het loze front werd gehandhaafd. Mechaniek hersteld, windladen gerestaureerd, voetpomp kan weer worden gebruikt, Tremulant en zwelinrichting gereconstrueerd; M II ap: Onderkl 8-Bovenkl 6
adviseur Klaas Bolt onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
ingebruikname orgel op 2 maart 1973
- Tot 1998 stond het achter een schijnfront van Gabry, sinds dat jaar staat het op de kerkvloer

Dispositie

1883 (Meijer/Hardorff):
Onderklavier
bas
Principaal 16 ?, Holpijp 8, Prestant 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Bovenklavier
bas
Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Woudfluit 2
discant
Gemshoorn 8, Viola di Gamba 8, Woudfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Roerfluit 2
Pedaal
aangehangen
Toonhoogte 1/4 toon beneden a'=440 Hz.
 
vóór 1973:
Manuaal I C-f3
bas
Zwelder 8, Holpijp 8, Praestant 4, Quint 3, Octav 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
discant
Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Praestant 4, Quint 3, Octav 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Manuaal II C-f3
bas
Rohrfluit 8, Octav 4, Fluit 4, Waldfluit 2
discant
Rohrfluit 8, Gemshoorn 8, Viola di Gamba 8, Octav 4, Fluit 4, Waldfluit 2, Tremulant
Pedaal C-hº (C-B)
aangehangen
Manuaalkoppel bas/discant
Ventiel
Toonhoogte: bijna 1/2 toon beneden normaal
 
1973 (Meijer/Bakker & Timmenga):
Onderklavier
Bourdon 16 discant, Praestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Praestant 4 bas/discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2 bas/discant, Tertiaan 1 3/5 bas/discant, Dulciaan 8 bas/discant
Bovenklavier
Viola di Gamba 8 discant, Gemshoorn 8 discant, Rohrfluit 8 bas/discant, Octaaf 4 bas/discant, Fluit 4 bas/discant, Waldfluit 2 bas/discant
Pedaal
Aangehangen
Het pedaal kan worden afgehaakt.
Tremulant. "Zelder" in de bovenzijde van het kabinet, een zweolinrichting, bestaande uit drie "jaloezieën". die in geopende toestand het geluid achterwaarts omhoog doet klinken.
Twee ijzeren uittrekbare haken onder de klavieren bedienen de gehalveerde manuaalkoppel.
Het kabinet heeft een sprekend front.
- Het pijpwerk is, behalve dat van de Dulciaan 8, nog oorspronkelijk. De beide klavieren zijn inschuifbaar en de klep daarvoor kan dicht, waardoor deze de voorkant van de lade lijkt. Als ook de deuren voor het pijpwerk worden gesloten en het pedaal wordt verwijderd is van een orgel niets waar te nemen, maar ziet het eruit als een kabinet. Het is het grootste kabinetorgel van Nederland

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-23 14:12:44