Hervormde Dorpskerk - Nicolaaskerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Huns 28
Nummer 1
Huins (Húns)

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Huns is een klein terpdorp met ongeveer 100 inwoners, waarvan er 20 tot de protestantse gemeente Huns-Leons behoren. Een keer in de twee maanden vindt in de Nicolaaskerk een dienst plaats.
Kerk gebouwd aan het begin van de 13e eeuw en verhoogd in de 16e eeuw. Het is een klein eenbeukig kerkgebouw van baksteen met halfronde sluiting. De zuidmuur laat een viertal spitsboogvensters - drie grote en een klein exemplaar boven de ingang - zien en is in de 19e eeuw bepleisterd. Ook de muur van het koor is gedeeltelijk bepleisterd en voorzien van een spitsboogvenster. Aan de noordzijde zijn de muren opgebouwd met grote gele kloostermoppen, soms afgewisseld met rode steen. In de noordzijde zit één spitsboogvenster. Ook zien we hier twee dichtgemetselde ingangen. In de westelijke muur bevindt zich een klein lancetvenster.
De oorspronkelijke zadeldaktoren is al in de 18e eeuw afgebroken en vervangen door het huidige geveltorentje met een houten opbouw. De luidklok is veel ouder dan de huidige torenopbouw en werd in 1619 door Hans Falck gegoten. Het uurwerk is van 1929 en zuidwaarts naar het dorp gericht. Het werd vervaardigd door Eijsbouts te Asten.
19e-eeuwse olielampen, een unicum. Tot de restauratie van kerk en orgel in 2013 had de kerk geen elektriciteit.
De blauw geschilderde preekstoel staat tegen de oostelijke koorsluiting. De preekstoel met klankbord heeft toogpanelen tussen gecanneleerde hoekzuilen. Het doophek en de kansel stammen nog uit de 17e eeuw. De herenbanken zijn bij de recente restauratie verwijderd.
Op de vloer van de kerk liggen een paar mooi gebeeldhouwde zerken, waaronder een prieterzerk uit 1577, dus vlak voor de tijd dat Fryslân definitief protestants werd (Alteratie van 1580). Hij is gemaakt voor Sibren Jacobs, die tot zijn dood pastoor in Huns was.
De kerk is een Rijksmonument.
In 2012/13 vond een algehele restauratie plaats van kerkorgel, kerkexterieur- en interieur. Door de bestaande kleuren van het interieur en de acht olielampen te handhaven, bleef de oude sfeer gehandhaafd. Architect De Jong begeleidde de kerkrestauratie. Het dak, de gevels, toren, klok en uurwerk zijn nagekeken en hersteld. Op verzoek van de gemeenteleden is er naast elektriciteit ook een keuken, een toilet en verwarming aangelegd.
Op vrijdag 27 september 2013 werd de PKN-kerk en het orgel weer in gebruik genomen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)77, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
orgelnieuws Verschueren Kerstmis(1961)*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Dorpskerk - Nicolaaskerk Huins -

Orgelhistorie

b: Willem Hardorff, Leeuwarden rond 1875 vóór de Hervormde kerk te LEONS; M I ap: 7
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1883; tongwerk toegevoegd
o/r: Fa. Vaas & Bron 1961/62; M I ap: Man 8
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2012/13; technisch herstel, grondige schoonmaakbeurt, het snijwerk aan de kas werd gecompleteerd, de handmatige windvoorziening bleef gehandhaafd; M I ap: Man 8
adviseur Theo Jellema
het orgel werd op vrijdag 27 september 2013 feestelijk weer in gebruik genomen

Dispositie

1962 (Hardorff/Vaas & Bron):
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Viola 8 vanaf cº, Prestant 4, Fluit d'amour 4, Octaaf 2, Salicet 2, Dulciaan 8
Pedaal C-d1
aangehangen
Een door menskracht bediende pompboom
 
2013 (Hardorff/Bakker & Timmenga):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Viool de Gambe 8, Octaaf 4, Fluit d'amour 4, Woudfluit 2, Salicet 2, Dulciaan 8
Pedaal C-gº
aangehangen
Een door menskracht bediende pompboom

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-02 18:30:08