Hervormde kerk St Gertrudis
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Buorren 6
Idaard (Ideard)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 15e eeuw.
In 1663 staat in testament grietman Carel van Roorda en zijn vrouw Lucia van Wissema die op Friesemastate in Idaard woonden: "zij hadden de klokken laten vergieten en twee messing kronen en een doopvont aan de kerk geschonken, zij wilden bijdragen in het onderhoud van het orgel".
Kerk verbouwd in 1774.
De kerk is een Rijksmonument.
Restauratie in 1982 vanwege het sterk overhellen van de toren. Er werd besloten het werk van 1886 te respecteren, het infericure werk van ná 1886 werd ongedaan gedaan.
Op 27 mei 1982 werden kerk en orgel op feestelijke wijze weer in gebruik genomen.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan:: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)6 31 43
Jongepier, Jan:: frieslands orgelpracht I 46*; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)25-26
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)32
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 35, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)216 328 404-405, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 12(1984)16
de Mixtuur 40(1982)366 372 374 382
het Orgel 2(1985)54-56*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Gertrudis Idaard -

Orgelhistorie

b: vóór 1580 ??
- in 1663 was er een orgel, bouwer: Willem Meijnerts ??
r: Johann Michael Schwartsburg 1740; reparatie
- onderhoud Johann Michael Schwartsburg 1740 tot 1748
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1765; reparatie pijpwerk en controleerde het geheel op aanspraak en stemming
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1768; registers gewijzigd
- onderhoud Pieter Sijbes de Vries te Leeuwarden 1769 tot 1772
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden juni 1775; schoonmaakbeurt na kerkrestauratie, buitenkant orgel opgeknapt, aantal pijpen gesolteerd, de balgen gerepareerd en orgel gestemd
- de korfmaker Simon Bloem uit Leeuwarden maakt een wilgetenen scherm (een fijn geruit orgelrijs) voor op de balustrade
r: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1780; enige werkzaamheden
- het orgel was nog in middentoonstemming, andere stemming aangebracht
r: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1785; restauratie balgen: nieuwe belering en sluitlatten
- onderhoud Albertus van Gruisen te Leeuwarden 1786 tot 1800
b: Lambertus van Dam & Zn., Leeuwarden 1803/06 (mogelijk gemaakt door Luitjen Jacob van Dam); balustrade-orgel in Empirestijl, klaviatuur aan de zijkant, oude pijpwerk omgesmolten; M I ap: Man 7
- het bestek werd getekend op 19 april 1803, het orgel werd in 1806 opgeleverd
r: L. van Dam & Zn., Leeuwarden ± 1850
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1886; ingrijpende verandering, viervoets kas tot zesvoets grootte verhoogd, nieuwe frontpijpen waarbij de torens elk vijf pijpen kregen, de dispositie onderging wijzigingen
- onderhoud Fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden tot 1936
- onderhoud Fa. Vaas & Bron te Leeuwarden vanaf 1936
r: Fa. Vaas & Bron, Leeuwarden; elektr. windmachine aangebracht
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1982; er werd besloten het werk tot 1886 te respecteren, het inferieure werk van ná 1886 werd ongedaan gedaan; M I ap: Man 7
adviseur Jan Jongepier namens de Herv. Orgelcommissie
het orgel is op 27 mei 1982 weer in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2016; groot onderhoud
adviseur Theo Jellema

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C D E F G A-c'''
Praestant 8 discant, Holpyp 8, Praestant 4, Octaaf 2, Fluit 2, Mixtuur II
 
1804:
Manuaal C-f'''
Prestant 8, Prestant 8 discant, Holpijp 8, Fluit 4, Nazart 3, Saliocet 2, Sexquialter II, Tremulant
Pedaal
aangehangen
2 Blaasbalgen, Afsluiting, Ventil
 
± 1970:
Manuaal C-f'''
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8 bas/discant vanaf cº, Salicet 4, Fluit 4, Octaaf 2, Tremulant
Pedaal C-eº
aangehangen
Windvoorziening door twee spaanbalgen
Klaviatuur aan de linkerzijkant
Afsluiter
 
1982:
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8 bas/discant, Salicet 4, Fluit 4, Octaaf 2, Tremulant
Pedaal C-eº
aangehangen
Afsluiting

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42