RK kerk H Martinus
Overgenomen
Foto: Ansichtkaart
Kerkstraat 12
Makkum

Gemeente Wunseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Schuilkerk in 1721. Van buiten leek het op een pakhuis.
De Statie was inmiddels ernstig vervallen.
Nieuwe kerk gebouwd in 1860/61 aan de Kerkstraat. Een aantal interieurstukken uit de oude kerk zoals altaar, preekstoel en doopvont, werden overgeplaatst.
Deze kerk is gesloopt.
Nieuwe kerk gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect J. Starmans.
De Zalige Titus Brandsmaparochie is ontstaan op 1 januari 2014 na de fusie van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Er is nu besloten om de kerken in Witmarsum en Makkum op korte termijn af te stoten. De parochies in deze dorpen blijven wel bestaan en zullen op kleinere locaties ook verder gaan met de misvieringen.
De kerk wordt op 2 april 2017 na een laatste dienst buiten gebruik gesteld. Het gebouw is verkocht aan de Algemene Kerk, die is voortgekomen uit een beweging die in de negentiende eeuw in Engeland begon en leidde tot de Katholiek Apostolische Kerk. Het boetedoen voor de zonden en de verdeeldheid binnen de kerken en de wederkomst van Christus zijn kernpunten in de leer. Het kerkgenootschap heeft nu nog een huisgemeente in Makkum, waar zo'n 20 mensen bij betrokken zijn. De kerk wordt niet wezenlijk veranderd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 118(2017)8-9
de Mixtuur 83(1996)126-128*,
zie: Bakhuizen - RK schuilkerken in Friesland (Bakhuizen als voorbeeld)

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Martinus Makkum -

Orgelhistorie

b: eerste helft 18e eeuw, voor een klooster in Holland ??
o: MAKKUM RK kerk - Schuilkerk
r: A. van Gruisen, Leeuwarden 1842; blaasbalgen, herstelling
- T.J. van der Meer te Leeuwarden; onderhoud 1845
- F.C. Naber te Deventer, stemmen in 1848 en 1858
o/r: nieuwe kerk Gebr. Adema, Leeuwarden 1861
r: Gebr. Adema, Leeuwarden 1862
tijdens de reparatie werd een orgel gehuurd bij E.S. Ypma te Bolsward
- Gebr. Adema te Leeuwarden, onderhoud 1863 - 1877
- L. van Dam te Leeuwarden, onderhoud 1880
- Eeltje Sjoerds Ypma te Bolsward, onderhoud 1885
- W.J. Postma 1888, onderhoud
r: C. Adema, Leeuwarden, reparaties in 1893, 1895 en 1900
- C. Adema te Leeuwarden, onderhoud 1903
r: C. Adema, Leeuwarden 1912; buitengewoon herstel
- C. Adema te Leeuwarden, onderhoud van 1919 tot 1929
- het orgel is in 1929 gesloopt, oude register kwamen niet in het nieuwe orgel
b: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1928/29; orgel met elektrische windvoorziening
adviseur Pater Caecilianus Huigens (1878-1966) namens de KKOR (hij was van 1925 tot 1948 directeur van de RK Kerkmuziekschool te Utrecht)
het orgel is op 12 juni 1929 in gebruik genomen
- het orgel bevindt zich al jaren in slechte staat
- het orgel is na 2 april 2017 uit de kerk verwijderd

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-12-09 10:09:36