Hervormde kerk St Christoforus
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Tsjerkeleane 5
Ingelum (Engelum)

Gemeente Menameradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Ingelum heeft ruim 400 inwoners en zeven straten. Uit heropgravingen is gebleven dat hier al mensen woonden voordat onze jaartelling begon. Het terpdorp is ontstaan op een kwelderrug ten westen van de Middelzee.
In de middeleeuwen stond hier reeds een kerk met stompe toren, gewijd aan de H Christophorus.
De preekstoel, een eiken preekstoelkuip met achterschot en klankbord, werd in 1674 gemaakt door een kistenmaker.
Deze kerk werd in 1773 gerestaureerd en de toren werd in 1887 voorzien van een nieuwe buitenmuur, maar heeft van binnen nog steeds het oorspronkelijke metselwerk uit de middeleeuwen. Driezijdig gesloten zaalkerk met een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.
In 1975 werd de kerk door brand verwoest en ging het Van Damorgel verloren.
De kerk werd gerestaureerd en in 1980 weer in gebruik genomen. Onder de vloer van de kerk ligt de grote grafsteen van Grovestins-Asscheberg XVII, bewoners van de Sirtema State, bewoners van de Sirtema State, later de Grovestins genoemd. Van deze State is helaas niks meer terug te vinden.
De kerk is een Rijksmonument.
PKN-kerk.
De toren is in 2008 verkocht aan de Stichting tot Behoud van Monumenten in Menameradiel, die de toren in 2009 volledig liet restaureren en in 2010 werd het uurwerk vernieuwd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)136 137 231 338, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 42(1983)479-480*, 56(1987)264, 58(1987)335
het Orgel 9(1990)385-386

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Christoforus Ingelum -

Orgelhistorie

b: vóór 1665
r: Jan Harmens, Berlikum 1700; reparatie
- Jan Harmens te Berlikum; onderhoud van 1700 tot 1707
- vanaf 1708 tot 1834 geen orgel ??
b: Albert van Gruisen, Leeuwarden ?? vóór
o: Melchoir Schrage(n) (1772-1848), Harlingen 1833/34
- het orgel werd door Schrage in 1838 voltooid; M I ap: Man 6
het orgel werd gekeurd door W.K. Hoekstra, secretaris van Hennaarderadeel en organist D. Posthumus te Wommels
- P.J. Radersma 1838 en 1840; onderhoud
r: R. Hilbrand 1843; herstel
- Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden; onderhoud vanaf 1847
o: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1866/67 naar GORREDIJK Hervormde kerk; M II
b: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1866
- het orgel ging in 1975 bij de brand verloren
b: Mense Ruiter, Zuidwolde 1980; het binnenwerk is nieuw, het front is afkomstig van een orgel van J.F. Kruse uit 1890 voor de Gereformeerde kerk van Kollum; M I ap: Man 8
- het Kruse-orgel is later verhuisd naar de Christelijk Gereformeerde kerk te Dokkum

Dispositie

1838 (volgens Broekhuyzen):
Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 2, Tremulant
Pedaal
aangehangen
Ventil. Drie blaasbalgen
 
1980 (Ruiter):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet III discant
Pedaal C-d1
Aangehangen. Bourdon 16 (tr.)

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-18 09:40:48