Hervormde kerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar


It Heechsân (Eastermar)

Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd rond 1200. Stenen kerk bij de nog aanwezige toren.
Uit een tekening van Jacob Stellingwerf uit 1721 valt te zien, dat er een klokkenstoel met twee klokken, een grote en een kleine, bij de kerk stond.
Rond 1730 werd deze klokkenstoel door een nieuwe vervangen.
Toen die in 1835 werd afgebroken, werden de beide klokken verwijderd en in de toren, waarin galmgaten moesten worden aangebracht, werd een nieuwe klok opgehangen, afkomstig van de Gebrs. Van Bergen te Midwolda.
In 1868 werd een nieuwe kerk gebouwd, het huidige kerkgebouw (zie daar).
De oude kerk werd afgebroken, alleen de zadeldaktoren bleef staan bij de begraafplaats.
De Duitse bezetter vorderde in de Tweede Wereldoorlog de kloken uit beide torens. Geen van beide klokken keerde terug. Na 1945 werd in de "nieuwe" kerktoren een nieuwe klok gehangen met een insciptie ter nagedachtenis aan kerkvoogd Dirk Gjalts Reitsma.
Het interieur van de kerk wordt in 1955 vernieuwd en het orgel werd grijs geschilderd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk It Heechsân -

Orgelhistorie

b: J.F. Kruse, Leeuwarden 1886/88. In november 186 werd de opdracht getekend
in het najaar van 1887 werd met de opbouw van het orgel in de kerk begonnen. 2 plaatselijke timmerlieden assisteren. Twee "ververs" ter plaatse nemen het schilderwerk voor hun rekening: het orgel wordt zwart geschilderd. Aan weerszijden van de speeltafel komen 2 fraaie koperen kandelaars.
eind maart 1888 is het orgel klaar en het wordt op 2 april van dat jaar in gebruik genomen
Jaarlijks onderhoud door Kruse tot zijn overlijden in 1908
Onderhoud Gebr. Adema, Leeuwarden vanaf 1908
Onderhoud J. van der Bliek te Leeuwarden vanaf 1931
r: J. van der Bliek en S. Haarsma 1969. Elektrische windvoorziening, waarmee de "puster-trapper" overbodig wordt
Daarna raakt het instrument in verval, vooral door toedoen van het verwarmingssysteem
r: S. Haarsma, Drachten 1980; herstel gescheurde windlade en orgelkas, bestrijden van houtworm, opnieuw verlijmen van de houten pijpen, andere blaasbalg, herstel metalen orgelpijpen, polijsten van de frontpijpen, nieuw aangehangen pedaal, bijplaatsen van een Mixtuur of een kantsleep; M I ap: Man

Dispositie

1888:
Manuaal C -
Pedaal C - gº
aangehangen
 
1980:
Manuaal C -
Pedaal C - d'
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-16 12:08:40