Hervormde kerk - Thomaskerk - Thomastsjerke
Nieuwe bestemming
Foto: Wikipedia
Kerkelaan 20
Ketlik (Katlijk)

Gemeente Heerenveen
Friesland

(Kerk)gebouw

In Katlijk stond in 1254 al een kapel.
Nieuwe kerk gebouwd rond 1525. EĆ©nbeukige laatgotische kerk met steunberen en een driezijdig gesloten koor. De kerk zonder toren is gebouwd van rooswinkels, bakstenen die kleiner zijn dan kloostermoppen.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf.
Kerk in de 17e en 18e eeuw verbouwd. De schoudergevel dateert uit de 17e eeuw. De nieuwe rondboogvensters zijn in de 18e eeuw aangebracht.
Aan de noordzijde van de kerk staat een dubbele klokkenstoel met zadeldak. De klokkenstoel werd in 1930 vernieuwd.
De twee klokken uit 1952 vervingen twee klokken van Cyprianus Jans Crans die in 1943 door de Duitse bezetter waren gevorderd. De klokken worden geluid voor het aankondigen van kerkdiensten en het Sint-Thomasluiden.
De kerk is vanaf 1975 buiten gebruik.
De kerk is een Rijksmonumen in is op 16 september 1977 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De kerk is in 1977/78 gerestaureerd. De preekstoel uit de 17e eeuw werd tijdens deze restauratie vanuit het koor verplaatst naar de zuidgevel. Onder de orgelgalerij staan twee overhuifde en door driehoekige frontons bekroonde kerkbanken. De overige kerkbanken zijn vervangen door stoelen. De vloer is geplaveid met estriken.
Zomer 2004 kreeg de kerk de naam Thomaskerk. De naam heeft verband met het Sint Thomasluiden. Het plein voor de kerk heet Thomasplein.
PKN-kerk.
Trouwlokatie, concerten, bazars, enz.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 54(2005)17
de Mixtuur 41(1983)434-435*
de Orgelvriend 1(1979)24
het Orgel 7/8(1983)227*, 11(1995)382

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Thomaskerk - Thomastsjerke Ketlik -

Orgelhistorie

- in 1974 geen pijporgel
b: Mense Ruiter, Zuidwolde 1982/83; oriƩntatie op het vroeg 19e eeuwse werk van Van Dam; balustrade-orgel M I: Man 4
adviseur Kok te Mildam
ingebruikneming orgel op 14 januari 1983

Dispositie

1983 (Ruiter):
Manuaal
Holpijp 8, Prestant 4, Oktaaf 2, Cornet II discant
Geen pedaal
Klaviatuur aan de zijkant. De richting van de registers op de lade is dwars op het front

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42