Gereformeerde kerk - Singelkerk
Nieuwe bestemming
Verlengde Hoofdstraat 15
Koudum

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

De Gereformeerde kerkelijke gemeente van Koudum is ontstaan als gevolg van de Afscheiding van 1834. Kerkdiensten in een schuurtje, later in een schilderswerkplaats.
Omstreeks 1842 liet de 'Christelijke afgescheidene en wedergekeerde gereformeerde gemeente te Koudum' een kerkje bouwen in de Kninebuert, nu Verlengde Hoofdstraat 13.
Na ruim 30 jaar bleek het kerkje te klein en kwam er een nieuwe- op het terrein naast het oude kerkje.
Nieuwe kerk gebouwd in 1874 met een spits houten torentje. Kenmerken van het gebruik als kerk zijn nog steeds te zien middels ramen in de zijgevel.
De eerste steen werd gelegd op 29 mei 1874 door de predikant Eliëzer Kropveld. De gedenksteen zat eerst boven de ingang aan de Bovenweg, maar tijdens na de grote verbouwing in 1930 is de steen boven de zijdeur in de oostgevel geplaatst. Deze deur is tijdens de verbouwing in 1951 dichtgemetseld, maar de gedenksteen is daar gebleven.
Het verenigingsgebouw is in 1891 naast de kerk gebouwd.
In de herfst van 1929 is er een ingrijpende verbouwing van start gegaan. Het gebouw is toen 2.30 m. langer gemaakt en de inrichting is volledig omgedraaid. Dus de preekstoel en het orgel wisselden van plaats met de "kreake". Mede door het vergroten van deze laatste kreeg men veel meer zitplaatsen. Het torentje is toen weggehaald en midden op de kerk is een koepeltje gekomen en aan beide zijden van het dak twee kapelletjes. De ingang kwam toen in de Kninebuert , de Verlengde Hoofdstraat.
Verbouwing in 1951, aan de noordzijde een uitbouw en aan de binnenkant een inbouw voor een consistorie en daarboven werd het orgel vanaf de galerij achter geplaatst.
Op 8 september 2006 is door de PKN-gemeente afscheid genomen van dit kerkgebouw in een dienst geleid door ds. J.P. Oosterhoff. Eind 2006 zijn kerk, pastorie en lokaal verkocht. De diensten zijn nu in de Hervormde kerk. Maar er is niet gesloopt.
In 2007 was de pastorie (1912) weer bewoond en is in het lokaal (1916) galerie/atelier 'Singel 19' geopend en in 2008 is woonwinkel/theeschenkerij 'Unieck' in de voormalige kerk gevestigd. De eigenaars wonen boven de winkel. Bij de gedaanteverwisseling zijn veel originele elementen behouden, waardoor het unieke karakter van de kerk nog zichtbaar is.
In 2015 is de Galerie Singel 19 gestopt en is het lokaal verbouwd tot woning.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 52(2004)16, 55(2006)21, 61(2009)20, 69(2013)16, 124(2018)4
de Mixtuur 44(1983)569
kerkmagazine jg. 9-nr. 2-mei 2018

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Singelkerk Koudum -

Orgelhistorie

- in 1881 werd een tijdelijk orgel gehuurd
b: vóór ??
o: Eeltje Sjoerds Ypma, Bolsward 1882
b: Fa. Maarschalkerweerd, Utrecht vóór ??
- het orgel werd gekocht door de Fa. B. Pels & Zn. te Alkmaar
o/r: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1951; elektrische unit-lade voor het Pedaal
orgel geplaatst onder advies van de GOV
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1982; schoonmaak en herstelling; M II EL vp: Hw 7-Pos 6-Ped 4
De restauratie werd op 25 februari 1982 voltooid

Dispositie

1982 (Maarschalkerweerd/Bakker & Timmenga):
Manuaal I C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Salicionaal 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Mixtuur II-III, Trompet 8
Manuaal II C-g3
Viola 8, Vox celestis 8, Bourdon 8, Fluit 4, Piccolo 2, Sexquialter II
Pedaal C-f1
Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Koraalbas 4

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-11 09:57:27