Hervormde kerk - Galileërkerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Tweebaksmarkt
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

De Galilierkerk was de kapel van het Minderbroedersklooster door volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226).
Het klooster werd in 1457 gesticht en buiten de grachtengordel gebouwd, men noemde het "Galilea".
Op deze plaats had het te lijden onder het ongewenste bezoek van de troepen van Albrecht van Saksen.
In 1491 verhuizing naar een lokatie in de stad de tegenwoordige Tweebaksmarkt, tegenover de Korfmakersstraat.
Nieuwe naam "Nieuw Galilea" op de plaats van het huidige Post Plaza.
Het klooster is op 13 augustus 1578 overgegaan naar de Gereformeerde religie.
In 1580 werden de monniken uit het klooster verdreven en werd de kapel in gebruik genomen voor de hervormde kerkdiensten.
Toen de Gereformeerden in 1580 het katholieke geloof verstootten, vluchtten de Franciscanner monniken de stad uit.
(In de jaren 1842-1846 werden de drie kerkgebouwen van de Hervormden in Leeuwarden te weten de Grote, Galileër- en de Westerkerk gemoderniseerd onder leiding van de architecten Gerrit van der Wielen (Grote kerk) en Thomas Romein, die de Galileër- en de Westerkerk mocht verbouwen)
De kerk is afgebroken in 1937.
De 17e eeuwse preekstoel ging naar de Ned Hervormde kerk te JOURE.
In 1950 werd een nieuwe Galileeërkapel gebouwd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 136
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)153
Harst, Hans van der:langs nederlandse orgels IV 18, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)9 17 18 32
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland III 130 133 135
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)55, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 16 21 24 33 35 38 39 56 126*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)19 42 43 52-53 54 124 125 127 129 132 143 147 148 149 156 158 161-162 169 224 263 264 266 267 268 269 270 271 272 274 275 276 281 289 302 312 346 374-378 379 407, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 23(1990)17, 31(1994)19
de Mixtuur 24(1978)529-531 534* 536 537, 34(1981)132, 52(1986)68, 66(1990)302
het Orgel 4(1969)100, 6(1994)217
zeeland magazine 9(1977)5-8

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Galileërkerk Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: Uulcke Dircks (Uldryck Dyrckz), Sneek 1569 voor LEEUWARDEN RK klooster zrs Dominicanessen - Witte Nonnen - klooster van de Twaalf Apostelen, positief vervangen door een groter orgel, speeltafel aan de achterzijde; M II: Hw 9-Borstw 1
o: ± 1582
r: Anthony Verbeeck, Leeuwarden 1618/19; verbetering
- onderhoud tot ± 1645 ?
b: Arnold Bader 18e eeuw; M II : 12 registers
- werkzaamheden besproken in januari 1655
r: Pieter de Vries 1760; schoonmaak en restauratie
- onderhoud Evert Haverkamp, Leeuwarden 1674
r: Sijbe Pieters, Wirdum 1700; werkzaamheden
r: Sijbe Pieters, Leeuwarden 1718; reparatie en schoonmaak
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1728; schoonmaak
- onderhoud Pieter Sijbes de Vries te Leeuwarden 1728 tot
- advies over orgel gevraagd aan Albertus van Gruisen te Meppel medio 1777
r: Albert van Gruisen, Leeuwarden 1780; totale revisie en wijziging in de dispositie, balgen opnieuw beleerd, registertractuur vernieuwd, koppeling tussen beide werken
r: Albert van Gruisen, Leeuwarden 1784 en 1790; reparatie balgen
- het orgel werd in 1830 verkocht aan Jacob van Dam te Leeuwarden (pijpwerk naar STIENS Ned Hervormde kerk ??)
o: JELSUM Ned Hervormde kerk Jacob en Luijtje van Dam, Leeuwarden 1832 (1834)
b: Jacob en Luijtje van Dam, Leeuwarden 1832; M III vp: Hw 9-Rw 7-Bov 5-Ped 6
keuringsrapport organist S.A. Hempenius, Zwolle 25 april 1832
onderhoud Fa. van Dam te Leeuwarden
r: Fa. van Dam, Leeuwarden ± 1850
r: Fa. van Dam, Leeuwarden 1896, aantal registers herzien
- In 1939/40 is het orgel gedemonteerd en geschonken aan DOESBURG Ned Hervormde kerk. Het orgel werd hier niet geplaatst.
o/r: Fa. J.C. Sanders, Utrecht 1953/55 naar THOLEN Ned Hervormde Grote kerk. In 1955/56 is het orgel gerestaureerd en is de dispositie gewijzigd; M III vp: Hw 9-Rw 9-Bov 5-Ped 6

Dispositie

1774 (volgens Nicolaes Arnoldi Knock):
Hoofdwerk
Holpijp 8, Prestant 4, Unison 4, Quint 2 2/3, Fluit 1, Mixtuur III, Sexquialter II, Trompet 8, Tremulant
Rugwerk
Quintadeen 8, Prestant 4, Octaaf 2, Mixtuur II
 
1832 (Van Dam):
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet IV-V, Mixtuur IV-VI, Trompet 8
Rugwerk C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Nazard 3, Octaaf 2, Carillon
Bovenwerk C-f3
Viola da Gamba 8, Fluit Dolce 8, Viola 4, Speelfluit 2, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal C-c1
Subbas 16, Prestant 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Bazuin 16, Trompet 8
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV-VI, Cornet IV-V, Trompet 8
Rugwerk
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Nazard 3, Octaaf 2, Carillon
Bovenmanuaal
Viola da Gamba 8, Fluit Dolce 8, Viola 4, Speelfluit 2, Dulciaan 8
Pedaal
Subbas 16, Prestant 8, Gedakt 8, Octaaf 4, Bazuin 16, Trompet 8
 
1956 (Van Dam/Sanders):
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet III, Mixtuur IV-VI, Trompet 8
Rugwerk C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Scherp III-IV, Carillon II, Dulciaan 8
Bovenwerk C-f3
Fluit dolce 8, Prestant 4, Woudfluit 2, Quint 1 1/2, Regaal 8, Tremulant
Pedaal C-c1
Subbas 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Bazuin 16, Trompet 8
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Hoofdwerk-Bovenwerk, Pedaal-Hoofdwerk

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42