Kerkelijk Centrum De Schakel
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Havingastate 7
wijk Camminghaburen
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

De wijk is gebouwd in de periode 1970 – 1990.
Nadat gedurende een reeks van jaren gebruik was gemaakt van de aula, resp. de gymzaal van de Protestant Christelijke Basisschool in de wijk, kon in 1993 het nieuwe kerkelijk centrum De Schakel in gebruik worden genomen naar ontwerp van het architectenbureau Anne van de Meer te Drachten.
De wijkgemeente heeft vanaf haar begin als "Samen-op-Weg"-gemeente gefunctioneerd. Het formeel bestaande onderscheid tussen Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden heeft dan ook nooit in de wijkgemeente zelf enige rol gespeeld. De eerste Friese S.o.W.-kerk is op zondag 14 februari 1993 ingewijd.
De wijk heeft circa twaalfduizend bewoners, waarvan begin 2006 ruim veertienhonderd personen als lid van de wijkgemeente stonden ingeschreven.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 25(1991)19, 28(1992)13, 29(1993)18, 31(1994)19, 67(2012)20

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Kerkelijk Centrum De Schakel Leeuwarden -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-02-07 13:47:09