Hervormde Grote of Jacobijnerkerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Bredeplaats 4
Nijehove - Jonnikermuurstraat 95 - Jacobijnerkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

Het Sint Dominicanenklooster is gesticht in 1245. De bewoners van het klooster werden "Jacopinen" genoemd. De kloosterkerk van de Dominicanen is gebouwd tussen 1265 en 1310. Zij dankt haar naam aan hun patroon Jacobus.
Alleen nog een stuk kloostergang (de kosterij) en de kerk zijn over. De overige gebouwen zijn in de 16e en 17e eeuw afgebroken.
Huidige kerk: oudste middeleeuwse delen een romano-gotische en de overige delen een gotische stijl. Drie beuken: een middenbeuk, kern uit de 13e of 14e eeuw, een smalle noordbeuk uit de 14e eeuws en een brede zuidbeuk uit het eerste kwart van de 16e eeuw.
Het koor is uit de 15e eeuw.
De kapel naast het Oranjepoortje is rond 1500 gebouwd.
Brand in 1429.
Na de Reformatie in 1580 moesten de Dominicanen de kerk overdragen aan de Gereformeerden (= Hervormden).
De kapel werd in 1580 als Jacobijnerkerk in gebruik genomen.
Sinds 1588 doet de ruimte onder het koor dienst als grafkamer voor de Friese Nassau's en hun families, de rechtstreekse voorouders van ons Koningshuis.
Bij de restauratie in 1842/43 werden de grafkelders voor het eerst sinds 1795 weer geopend.
Het dak van de kerk werd in 1842 vervangen.
Op de zuidelijke hoek van koor en schip is de stadhouderlijke kraak.
In 1686 werd de Statendeur in de zuidmuur gemaakt.
Preekstoel uit de 17e eeuw, oorspronkelijk rijk versierd met koperwerk, in 1842 verwijderd.
Het orgel is in 1724 geplaatst tegen de westwand.
(In de jaren 1842-1846 werden de drie kerkgebouwen van de Hervormden in Leeuwarden te weten de Grote, Galileër- en de Westerkerk gemoderniseerd onder leiding van de architecten Gerrit van der Wielen (Grote kerk) en Thomas Romein, die de Galileër- en de Westerkerk mocht verbouwen).
In 1948 werd ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina het koor gerestaureerd.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk is in 1968 gesloten wegens verregaand verval.
Kerkrestauratie 1972/76; het toegangspoortje na het zwaluwnest-orgel aan de noordmuur is gevonden en tevens de resten van een traptoren die tegen de gevel gemetseld was naast de tweede steunbeur vanaf het westen.
De PKN-kerk is op zondag 3 oktober 1976 weer in gebruik genomen met een kerkdienst.
De kerk is gerestaureerd in het kader van de regeling kanjermonumenten 2002.
De kerk kreeg in 2003 een multi-functionele bestemming. Om die reden is een rijdend liturgisch centrum aangebracht.
Op 11 juni 2005 heeft de jubilerende Ottema-Kingma Stichting in het koor van de kerk een gedenksteen aangeboden voor H.K.H. Prinses Juliana.
Vanaf 27 mei 2012 vieren de wijkgemeenten Adelaar-Regenboog, Fenix/Goede Herder samen hun erediensten in de Grote Kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: 18e eeuw vóór ??
b: Fa. Gebrs. Vermeulen, Weert en Sicco Steendam, Enschede 1977/78 met oude lade voor WEELDE (Theodoor Smet te Duffel ca. 1850) en gedeeltelijk oud pijpwerk (naar GEMERT RK klooster H Geest "Kasteel" 1965); nieuwe kas. kopie van het koororgel in de St. Stevenskerk te Nijmegen (ook van Vlaamse herkomst); M I ap: Man 10
adviseur prof dr M.A. Vente te Utrecht

Dispositie

1978 (Vermeulen):
Manuaal C-f3
Bourdon 8 bas/discant, Flûte travers 8 discant, Prestant 4, Flûte 4, Nasard 3, Doublette 2, Tierce 1 3/5, Cornet IV 4 discant, Fourniture III, Trompette 8 bas/discant
Pedaal C-c1
Aangehangen
Mechanische sleeplade

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)98
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 19-20*
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 93 95
het Orgel 10(1976)326

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: Herman Nijhof, Leeuwarden ± 1540 op een zwaluwnest aan de noordmuur
r: mr Andries (A. de Mare ?) 1580/81
r: kistemaker Gerardo Lamberts 1582 en 1583; reparatie balgen
r: Anthony Verbeeck, Leeuwarden 1617/18; renovatie
- Anthony Verbeeck te Leeuwarden, onderhoud tot 1639
- Gijsbert Harmens Havinckte te Leeuwarden, onderhoud 1639 tot 1653
r: Arnold en Tobias Bader, Leeuwarden 1653/54; verbouwing, frontdeuren gemaakt, nieuwe springlade Hoofdwerk
- de overeenkomst werd op 15 april 1654 gesloten
het orgel werd gekeurd op 13 december 1654 in het bijzijn van de magistraat
- Arnold en Tobias Bader te Leeuwarden, onderhoud 1654 tot 1668
- Meijnert Egberts te Leeuwarden, onderhoud 1654
r: Jan Harmens, Berlikum tussen 1694 en 1702; verbouwing en/of uitbreiding; M II ap: 15 reg.
r: Jan Harmens, Berlikum kort voor 1705; Hoofdwerk gemoderniseerd en Rugwerk vernieuwd ??
o: Christian Müller, Amsterdam 1727 naar LEEUWARDEN Westerkerk; M II ap: 15 registers
b: Christiaan Müller, Amsterdam 1726/27, galerij en kassen vervaardigd door stadstimmerman Claes Bockes Balck in 1724, pilaren onder het orgel, het lof- en snijwerk, de beelden op het Rugwerk en het stadswapen werden gemaakt door stadssteen- en beeldhouwer Jacob Sydes Bruinsma te Leeuwarden. De vijf allegorische beelden op de grote kas zijn van Gerbrandus van der Haven uit Leeuwarden. De bekroning van de drie hoogste torens en de bazuinblazende engelen zijn gemaakt door Gerbrand van der Haven; M III vp: Gr Man 10-Rugpos 8-Boven Clavier 11-Ped 9
- contract getekend op 28 juli 1724. Het orgel is in maart 1727 opgeleverd
- het orgel werd gekeurd op 19 maart 1727 door de organisten Nicolaas Woordhouder, organist van de St. Laurenskerk te Rotterdam, Petrus Havenga, organist van de Martinikerk te Groningen en Rynoldus Popma van Oeveringh, organist Jacobijnerkerk. Ze brachten op 25 maart 1727 een zeer positief rapport uit
ingebruikneming orgel op 19 maart 1727
- de kas is tussen 1727 en 1773 in een Venetiaans-rode kleur geschilderd
- onderhoud organist Reijnold Popma van Oevering van 1727 tot 1757
- in 1735 maakte Jacob Bruinsma het soffiet en snijstukken onder de galerij
- in 1752 is een overkapping boven het orgel gemaakt om het orgel te beschermen tegen gruis en stof
- Sijbe Pieters de Vries 1757, onderhoud tot eind 18e eeuw
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1772; reparatie en schoonmaak
- kassen geschilderd, het snijwerk verguld en de kolommen gemarmerd door schilder Sijtse Nicolaij in 1772
r: Albert van Gruisen, Leeuwarden 1778; reparatie om windverlies op te heffen, reparatie van de balgen en windkanalen, het opnieuw beleren van de van de voorslagen van de windladen en het vervangen van de pulpeten
- Albert van Gruisen te Leeuwarden, onderhoud eind 18e eeuw
- bestek van N.A. Lohman te Groningen in 1802
r: Lambertus van Dam & Zn., Leeuwarden 1802; herstel windladen en mechanieken, herstel ingescheurde pijpen, op het Rugwerk in plaats van de Mixtuur een Fluit d'Amour 4, op het Bovenwerk de Sexquialter en de Cimbaal vervangen door Fluittravers 8 en Carillon (vanaf cº), op het Pedaal werd de Mixtuur een Clarinet 2. Orgel omgestemd in de gelijkzwevende temperatuur. Koppeling Pedaal-Rugwerk
orgel op 6 november 1802 weer in gebruik genomen met een bespeling door Frank, organist Westerkerk
- Luitjen en Jacob van Dam, Leeuwarden onderzochten het orgel in 1823; oude springlade met kort octaaf van het Hoofdwerk van Baders waren nog aanwezig, grote schoonmaak met reparatie
de keuring vond plaats op 5 november 1802 - het rapport is bewaard gebleven - door orgelmaker N.A. Lohman en de organisten Sijbe de Vries, Auke van der Meulen en Pieter Frank
- organist Pieter Jans Frank, onderhoud 1804 tot 1847
- rapport van Luitjen en Jacob van Dam te Leeuwarden op 3 mei 1820, contra-expertise van Albertus van Gruisen te Leeuwarden half april 1820
r: Gebr. Luitjen en Jacob van Dam, Leeuwarden 1821/22; uitgebreide restauratie en vier stemmen vervangen: Mixtuur, Sexquialter, Scherp en Cimbel (in Clarinet, Fluit, Fluit-travers en Carillon), gelijkzwevende temperatuur aangebracht (oude registers kwamen in ENGWIERUM terecht)
- rapport van Pieter de Vries, Auke van der Meulen, Caspar Walcker en Pieter Frank 22 mei 1822
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1843
- Fa. L. van Dam & Zn. te Leeuwarden, onderhoud vanaf 1848
- rapport 4 september 1849: de balgen waren versleten
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden tussen 1850 en 1852; acht nieuwe balgen
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1856; nieuw pedaalklavier
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1857; reparaties
- rapport van Petrus van Oeckelen, Groningen 1860
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1862; Vox Humana veranderd
r: Gebr. Luitjen en Jacob van Dam, Leeuwarden 1883/85; drie nieuwe handklavieren (C-g3) en pedaalklavier (C-d1), alle manuaal-windladen vernieuwd, mechaniek en registertractuur ingrijpend veranderd, nieuw pijpwerk door de manuaaluitbreiding (c3 naar g3) gemaakt, frontpijpen, tongwerken , blaasbalgen, kanalen etc. hersteld, ingrijpende intonatiewijzigingen uitgevoerd en drie nieuwe koppelingen, tijdens het spelen te bedienen (Hoofdw.-Rugw., Ped.-Hoofdw., Ped.-Rugw. ) gemaakt. Op het Hoofdwerk werden een Violon 8 en Roerfluit 4 toegevoegd (de Scherp was al eerder door een Cornet IV-V vanaf cº vervangen. Op het Rugwerk werd een Quintadeen 8 toegevoegd.Op het Bovenwerk werden de Salicionaal 8, Viola di Gamba 8,Fluittravers 8 en Octaaf 4 door nieuw pijpwerk vervangen.De Dulciaan 8 werd door een Echotrompet 8 vervangen. Op het Pedaal werd de Clarinet 2 vervangen door Gedakt 8. Het Bovenwerk werd in een zwelkast geplaatst.
orgel gekeurd door organist J. Worp te Groningen
r: vóór 1928; spaanbalgen verwijderd, windvoorziening gemoderniseerd
r: NV Orgelfabriek P. van Dam 1928; grote herstelling, gehele orgel op normale toonhoogte gebracht: a1 = 870
r: Fa. Spanjaard ± 1934; aantal vulstemmen geplaatst en enkele registers verwisseld; M III vp: Hw 12-Rw 9-Bov 11-Ped 9
in juli was het werk in volle gang en in het najaar werd het opgeleverd
r: H. Spanjaard, Amsterdam 1938; poging tot herstel van de oude dispositie, toonhoogte verlaagd, pijpwerk één plaats opgeschuiven
adviseur A.P. Oosterhof
r: Fa. Vaas & Bron, Leeuwarden 1940, 1943 en 1944
r: 1953; herstellingen en wijzigingen
- In 1966 werd een eerste rapport door Lambert Erné uitgebracht, na diens overlijden in 1972 verder uitgewerkt door dr M.A. Vente. De algehele restauratie werd in 1972 aan de orgelmakers Bakker & Timmenga opgedragen
- in verband met het herstel van de kerk demontage van het orgel in 1973
als tijdelijk orgel tijdens de restauratie een orgel van A. Cavaillé-Coll, Parijs uit 1886 voor KATWIJK aan de RIJN RK klooster Jezuïten - Willibrorduscollege (zie daar)
r: de orgelkas van het Müller-orgel is in 1976 gerestaureerd door schildersbedrijf J. Koopans te Leeuwarden onder advies van D.J. Schoonekamp te Amsterdam, de rood-bruine kleur uit de 18e eeuw werd hersteld, de frontpijpen gerestaureerd en herplaatst
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1973/78, kas gerestaureerd door schildersbedrijf J. Koopmans te Leeuwarden onder advies van D.J. Schoonekamp te Amsterdam; de Müller-dispositie van 1727 werd hersteld, de manuaalladen van Van Dam bleven behouden, uiteraard ook de klavieromvang tot g3. Er werden vier nieuwe staande balgen geplaatst die verticaal tegen de westgevel achter een schotwerk werden geplaatst. Ook de Tremulanten werden gereconstrueerd De toonhoogte cornettoon wordt hersteld. Het pijpwerk van negen registers wordt nieuw gemaakt in de factuur van Müller; M III vp: Gr Groot Man 10-Rugpos 8-Bov (Echow) 11-Ped 9
adviseurs dr J. van Biezen te Wassenaar, dr M.A. Vente te Utrecht en de Rijksadviseurs dr H.L. Oussoren (overleden in 1974) en O.B. Wiersma
heringebruikname orgel in 1978
o: SNEEK Ned Hervormde Grote of St Martinikerk Vox Humana 8, Roerfluit 8, Quintadeen 8, Gedekt 8 en Roerfluit 4 van Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden
o: JOURE Doopsgezinde kerk; Echotrompet Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1980
o: GRONINGEN Heilige Geest- of Pelstergasthuiskerk; magazijnbalg (Fa. Van Dam ± 1910)
adviseurs prof dr M.A. Vente, dr Jan van Biezen en rijksorgeladviseur O.B. Wiersma
ingebruikname op ?? met orgelbespelingen door Anzo Ezinga, Jan Jongepier en Piet Post

Dispositie

1724 (Müller volgens het contract):
Groot Manuaal C-c3
Prestant 16, Octaaf 8, Roerfluit 8, Octaav 4, Quint 3, Super Octaav 2, Mixtuur IV-V-VI-VIII, Scherp IV-VI, Trompet 16, Trompet 8
Rugh-posityff C-c3
Prestant 8 (discant dubbel), Holpijp 8, Octaav 4, Octaav 2, Mixtuur IV-V-VI-VIII, Sex quialter III, Cornet VI, Trompet 8, Tremulant
Boven Clavier C-c3 (opgesteld als Echo-werk met verstelbare luiken):
Baarpijp 8, Quintadeen 8, Viôl de gamba 8, Octaav 4, Gemshoorn 4, Nassat 3, Naghthoorn 2, Cimbâl III, Sexquialter II-III-IV, Dolcean 8, Vox humana 8, Tremulant
Pedal Clavier C-d1
Praestant 16, Bardon 16, Octaav 8, Octaav 4, Quint 2 2/3, Mixtuur IV 3, Basuin 16, Trompet 8, Trompet 4
Zeven blaasbalgen
Het orgels gestemd in de cornet- of koortoon, ongeveer een halve toon boven de huidige standaard
 
1774 (Müller volgens Nicolaes Arnoldi Knock):
Manuaal
Hoofdwerk
Prestant 16 vanaf fis' discant dubbel, Octaav 8 discant dubbel, Octaav 4, Quint 3, Octaav 2, Mixtuur IV-VI-VIII, Scherp IV-VI, Trompet 16, Trompet 8
Rugpositief
Prestant 8 discant dubbel, Holpyp 8, Octaav 4, Octaav 2, Mixtuur IV-VI-VIII, Cornet VI, Sexquialter III, Trompet 8, Tremulant
Bovenwerk
Baarpijp 8, Quintadeen 8, Viola di Gamba 8, Octaav 4, Gemshoorn 4, Nazat 3, Nagthoorn 2, Cimbel III, Sexquialter II-III-IV, Dulciaan 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal
Prestant 16, Bourdon 16, Octaav 8, Octaav 4, Quint 3, Mixtuur IV, Bazuyn 16, Trompet 8, Trompet 4
2 koppels
 
1885 (Müller/Van Dam):
Manuaal C-g3
Prestant 16, Octaav 8, Holpijp 8, Violon 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quintprestant 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Cornet IV-V, Fagot 16, Trompet 8
Rugpositief C-g3
Prestant 8, Holpijp 8, Quintadeen 8, Vox celeste 8, Octaaf 4, Fluit travers 4, Octaaf 2, Cornet III (was VI), Trompet 8, Tremulant
Bovenclavier C-g3
Baarpijp 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Viool de gamba 8, Salicet 4, Gemshoorn 4, Nssat 3, Nachthoorn 2, Carillon II, Echo Trompet 8, Vox humana 8, Tremulant
Pedaal
Prestant 16, Bourdon 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Fluit 4, Basuin 16, Trompet 8, Trompet 4
 
1966 (volgens het rapport van Erné):
Manuaal
Prestant 16, Octaaf 8, Holpijp 8, Violon 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Prestantquint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-V, Cornet IV-V vanaf cº, Fagot 16, Trompet 8
Rugpositief
Prestant 8, Holfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-V (pneum.), Sexquialter II, Trompet 8, Tremulant
Bovenwerk (in zwelkast)
Baarpijp 8, Salicionaal 8, Viola di Gamba 8, Quintadeen 8, Salicet 4, Nazart 3, Nachthoorn 2, Cimbel III, Echotrompet 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal
Prestant 16, Bourdon 16, Octaaf 8, Gedakt 8, Octaaf 4, Quint 3, Bazuin 16, Trompet 8, Trompet 4
 
1978 (Müller/Bakker & Timmenga):
Groot Manuaal (2e klavier) C-g3
Prestant 16 (C, Cis en Dis gec. met Prestant 16 pedaal), Octaaf 8 (dubbel vanaf c1, Roerfluit 8, Octaaf 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Mixtuur IV-VI-VIII 2, Scherp IV-VI 1, Trompet 16, Trompet 8
Rugpositief (1e klavier) C-g3
Prestant 8 dubbel vanaf aº, Roerfluit 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Sexquialter II 2 2/3-1 3/5, Mixtuur IV-VI-VIII 1 1/3, Cornet VI 8 discant, Trompet 8, Tremulant
Bovenwerk als Echowerk (3e klavier in zwelkast) C-g3
Baarpijp 8, Viola di Gamba 8, Quintadeen 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Nasard 3, Nachthoorn 2, Sexquialter II-III-IV 2 2/3-1 3/5, Cimbel III 1/5, Dulciaan 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Prestant 16, Bourdon 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Quint 3, Mixtuur III 2, Bazuin 16, Trompet 8, Trompet 4
Koppelingen: Groot Manuaal-Rugwerk (trekkoppel), Groot Manuaal-Bovenwerk, Pedaal-Groot Manuaal, Pedaal-Rugpositief
Toonhoogte 1/2 toon hoger: a1 = 460 Hz. Winddruk: 82 mm. Gelijkzwevende temperatuur
Vier spaanbalgen. Mechanische sleepladen

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bakker: een nieuw orgel voor de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede 11 14 17 18
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 71
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 71 afb IV-14*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)56 foto 31*; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Brouwer: Sleutelstad-Orgelstad 44 46
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 21 22 26 35 39
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 23 73 136 234
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)153
Hess: orgel St. Jansk Gouda 3
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)31 43
Jongepier, Jan: frieslands orgelpracht I 22*; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Jongepier, Jan: langs nederlandse orgels III 25, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland III n 5
Luteijn, A.C.M.: de orgelpijp uit 34*; bosch & keuning, baarn 1976
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 18-19**
Seijbel: klankschoonheid Drentse orgels 20
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 13 16 17 21 24 25 26 28 30 33 34 35 38 39 41 46 49 50 51 94* 105*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)19 28 31 36 42-43 52-53 64-65 75-78** 83 105-107 115 121-122 123 124 125 127 129 132 136 137 142 145 147 148 150 156 157-161** 162 163 165 175 214 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274* 275 276 284 286 345 346 374-378 379 380 388 427 458-462* 470 471 473 476, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 50(2003)17, 54(2005)17, 67(2012)20
de Mixtuur 7(1972)119, 11(1973)196 201 204, 24(1978)530, 25(1978)562 565 569, 26(1978)629 630, 28(1979)688, 34(1981)120 132, 38(1982)298, 40(1982)366 646* 648, 49(1985)788-789, 53(1986)111-114** 122, 64(1989)186, 65(1990)246, 66(1990)302, 75(1993)792-796
de Orgelvriend 8(1987)9
het Orgel 10(1966)263-264, 2(1967)36, 7/8(1968)210, 4(1976)131, 10(1976)326, 6(1979)234-242**, 6(1994)208 217 218
kerkepadgids (1984)79-99*
organist & eredienst 2(1980)25*

Kistorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: Fa. Metzler, Zwitserland 1963 voor Wim van Beek; kistorgel M I: Man 5
o: GRONINGEN Ned Hervormde kerk Martini
o: ± 2010; M I: Man 5
r: Orgelmakerij Van der Putten, Finsterwolde 2015; groot onderhoud

Dispositie

1963 (Metzler):
Manuaal
Gedackt 8, Prinzipal 4, Rohrflöte 4, Gemshorn 2, Mixtur IV-V
 
2010 (Metzler):
Manuaal
Gedackt 8, Prinzipal 4, Rohrflöte 4, Gemshorn 2, Mixtur IV-V

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het kistorgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Kabinet-orgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: J. Meister, 1766; kabinetorgel M I: Man 4
- de Gebrs. Vermeulen te Weert kocht het orgel in 1965
o: Gebrs. Vermeulen, Weert 1977; zinken frontpijpen vervangen, en een Traversflöte 8 discant geplaatst; M I ap: Man 4
- Het orgel wordt gebruikt voor huwelijksinzegeningen.

Dispositie

1977:
Manuaal C-f3
Gedackt 8, Traversflöte 8 discant, Flöte 4, Octaav 2
Pedaal C-fº
Aangehangen
Foto: Ad Fahner

Bronvermelding van het kabinet-orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-22 09:32:03