RK kerk H Vitus - Oldehofsterkerk Hoofdorgel
Afgebroken
Oldehoofsterkerkhof 1
Oldehove
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oldehove

(Kerk)gebouw

Rond 1100 stond er op de plaats van de Oldehove een kerkje in het noordwesten van het centrum van de stad.
In de 13e eeuw zou dit kerkje vervangen worden door een grotere kerk die opgetrokken was uit kloostermoppen, maar enkel een fundering kon er aangelegd worden.
Na 1435 werd er een driebeukige Sint-Vituskerk gebouwd.
Op 28 mei 1529 werd de opdracht gegeven om een brede toren te bouwen - de Oldehove (Aldehou) naar ontwerp van bouwmeester meester-metselaar Jacob van Aken. Een laatgotische toren.
Toen de toren nog maar tien meter hoog was begon deze reeds te verzakken.
Na het overlijden van Van Aken werden de werkzaamheden voortgezet door Cornelis Frederikszoon, deze merkte tot zijn schrik dat de toren steeds meer ging hellen. Pogingen het euvel te verhelpen mislukten. De bouw van de toren werd in 1533 gestaakt. De toren is dus niet voltooid.
In de kerk stonden een aantal altaren, één ervan was gewijd aan het Heilige Sacrament, bediend door het gelijknamige gilde.
De kerk werd in 1570 bevorderd tot kathedraal.
In 1570 en in september 1576 werd de kerk door een hevige storm getroffen en raakte daarbij zwaar beschadigd.
Op 13 augustus 1578 is overgegaan naar de Gereformeerde (Hervormde) religie.
In 1595/96 werd de kerk afgebroken wegens bouwvalligheid, er resteerde alleen nog de vrijstaande torenromp. De toren stond 1 meter 68 uit het lood.
In de toren twee 17e eeuwse klokken, de een gegoten in 1633 door Hans Falck, de andere gegoten in 1636 door Jacob Noteman. In de torenhal staat los opgestelde een klok van C. Waghevens uit 1541.
Mechanisch torenuurwerk van J.H. Addicks en Zn., Amsterdam uit 1910.
Tegen de toren een gebeeldhouwde zerk van Dekema van Loo uit 1568/1581.
De kerktoren is een rijksmonument.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Vitus - Oldehofsterkerk Hoofdorgel Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: Herman Niehoff ± 1540
o: Uulcke Dircks, Sneek naar DOKKUM Ned Hervormde Grote of St Martinuskerk 1584; Hoofd- en Rugwerk

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 10 14 16, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)16 18-19 30 42 114 118 156 157 158 170 244 263 264 265 266 267 271 272 273 274 282, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Zandt: de orgelgeschiedenis van de Grote- of St Martinuskerk te Dokkum (1584-1979)54*
Tijdschriften en andere uitgaves
kerkepadgids (1984)100-101
Laatste update: 2017-07-28 18:58:03