Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Doarpsstrjitte 50
Lioessens (Ljussens)

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Lioessens ligt vlakbij het Lauwersmeergebied. De aanwezige terpen in de omgeving wijzen erop dat er in het begin van de jaartelling al mensen woonden.
Kerk gebouwd in de 13e eeuw, St. Catharijnekapel. De pastoor werd aangesteld door de abt van het klooster te Lidlum.
Tijdens de Reformatie in 1580 kwam de kerk in hervormde handen.
In het koor enkele 17e-eeuwse grafzerken. Eigenaardige vreemde nissen en verspringingen in noorderschipwand en koor.
Restauratie 1827.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk is werd in 1961 door sloop bedreigd. Ingrijpende restauratie in 1968-1972.
Twee kronen en witte doopvont uit 1972.
Voorjaar 1992 was de situatie weer slecht. Op zondag 10 november 1996 werd de geheel gerestaureerde PKN-kerk weer in gebruik genomen. Uiteraard voor kerkdiensten. Maar ook orgelconcerten en andere culturele evenementen kunnen er worden georganieerd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 37(1997)21
kerkepadgids (87)53* 54

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Lioessens -

Orgelhistorie

- Elektronium

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-06 16:20:23