Hervormde kerk - Martinikerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Tsjerkebuorren 1
Itens

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Geen terpdorp maar een lintbebouwing van een fikse kilometer.
Kerk gebouwd rond 1300 op een terp aan de Tsjerkebuorren 1. Romaans kerkje met toren. De torenklok getuigt ervan.
De kerk is na de Reformatie in hervormde handen gegaan.
Enige gebinten en pilaren zijn vernieuwd in 1756.
Kerk geheel vernieuwd in 1771.
Nieuwe kerk gebouwd in 1804/06 op deze plaats.
Het speelse torentje met koepel dateert uit 1842.
Een zilver doopvont uit 1863 is geplaatst op een eikehouten staander van materiaal uit het klokkehuis van de toren te Hennaard.
Het orgel uit 1876 staat op een garelij aan de westkant van de kerk.
De kerk is een Rijksmonument.
Deze PKN-kerk is in 1978 geheel gerestaureerd. De restauratie bracht fundamenten van de oude kerk te voorschijn: binnen de bestaande kerkmuren. Een houten vloer werd weggebroken en er kwamen zerken te voorschijn. De oudste uit 1569.
Dominant is de preekstoel uit de 17e eeuw, die men van ontluisterende verflagen heeft ontdaan, evenals de nog bestaande banken. Aan de westkant staan de overhuifde banken, die werden gehandhaafd na de binnenrestauratie.
Er wordt samen met de inwoners van het dorpje Hennaard gekerkt. De kerk daar is verdwenen, maar de toren staat er nog fier midden in de weilanden.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)158
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)137 140 149 150 214 325 402, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 39(1998)4
de Mixtuur 19(1976)419, 25(1978)566, 46(1984)630, 66(1990)325

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Martinikerk Itens -

Orgelhistorie

b: begin 18e eeuw
r: Jan Harmens, Berlikum 1703; stemmen
r: Jan Harmens, Berlikum 1707; reparatie
r: Claes Douwes te Tzum in 1712, 1716 en 1721; reparaties
orgel enige tijd buiten gebruik geweest tot 1763
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1763; reparatie en vernieuwing
stemmen Pieter Sijbes de Vries te Leeuwarden vanaf 1764
stemmen Albert Hempenius 1778
r: Albert Hempenius 1784; grote reparatie ook aan de toetstractuur
inspectie in 1788 door organist Johannes Kiestra van Oosterlittens
stemmen door Rudolf Knol 1791 en 1792
r: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1795; reparatie
stemmen door Johannes Spoorman te Franenker 1802
onderhoud Albertus van Gruisen te Leeuwarden 1803 tot 1810
r: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1805; schoonmaakbeurt
onderhoud Jan Reinders Radersma te Wieuwerd 1810 tot 1815
b: Jan Reinders Radersma, Wieuwerd 1815; met oud pijpwerk; M I: 6
orgel in 1876 te koop aangeboden: M I: Man 5
orgel in 1876 gesloopt door Willem Hardorff te Leeuwarden 1876
b: Willem Hardorff (Fa. Bakker & Timmenga), Leeuwarden 1876
inwijding orgel op 25 augustus 1876

Dispositie

1815:
Manuaal
Holpijp 8, Viola di Gamba 8 discant, Prestant 4, Fluit 4 discant, Quint 3, Octaaf 2, Tremulant
Geen pedaal
 
1876(oude orgel):
Manuaal
Viola di Gamba 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Openfluit 4, Woudfluit 2

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42