RK kerk - klooster Cisterciënzers
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar


Lutjepost

Gemeente Achtkarspelen
Friesland

(Kerk)gebouw

Lutjepost was ooit een dorp, nu een straat aan de zuidkant van Buitenpost.
Het is nooit een grote gemeenschap geweest, op haar hoogtepunt was Lutjepost een verzameling van een tiental boerderijen en woningen. Maar wel degelijk een zelfstandige woonplaats, want het hoorde van oorsprong bij de "acht kerspelen", waaraan de gemeente Achtkarspelen haar naam ontleend.
Kerk gebouwd in ± 1250 als RK kloosterkerk van het klooster Jeruzalem, dat in 1249 in de Cisterciënzer kloosterorde werd opgenomen. In de praktijk werd het klooster Gerckes' klooster genoemd en die naam ging over op de nederzetting.
De monniken uit het klooster Jeruzalem lieten door lekebroeders een dijk aanleggen als bescherming tegen het water in Lauwerszee-inham dat ook het land van het klooster bedreigde. De dijk bestaat nu nog en heet de Dijkhuisterweg, beginnend bij de hoge zandgrond zuidelijk van Buitenpost.
Voor die lekebroeders moest een werkkamp aangelegd worden, waarschijnlijk een barakkenkamp. Zo'n kamp werd een post genoemd, in het latijn "positus", wat plaats, stand betekent en terug te vinden is onze hedendaagse woorden positie, wachtpost, enz. Dit was omstreeks 1250. Gaandeweg kwamen er meer mensen wonen in een nederzetting. Toen de dijk klaar was bleef een deel van de bewoners er wonen en ontstond een dorpje.
Een eeuw later werd er door de Jeruzalemmer-monniken weer een dijk aangelegd, meer noordelijk van de eerste. Daar ontstond opnieuw een post, deze lag wat verder van het klooster en deze kreeg de naam Utpost. Ut is vertaald in het Nederlands: "buiten". Uit deze naam ontstond de naam Buitenpost. Deze post was groter als de eerste, die daarop de naam Lytsepost kreeg. De tweede dijk die in 1200 werd aangelegd is nu de rijksstraatweg van Buitenpost naar Visvliet. Het land aan de noordkant heette it Utlan.
De kerk is in het begin van de 18e eeuw afgebroken.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2013-12-13 19:22:19