Hervormde kerk - Reginakerk
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Hoofdweg 1
Zweins (Sweins)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
Deze kerk is afgebroken ??
Nieuwe kerk gebouwd in 1782/83; het gebouw staat op een terp.
Merkwaardige vorm: zowel aan de oost- als aan de westzijde is er een driehoekige sluiting, de lengterichting wordt aan de zuidzuide gebroken door een enigszins uitspringend middengedeelte. Op het midden van het dak staat een peperbustorentje.
De zerken, rouwborden en het zandstenen epitaat zijn afkomstig uit het vorige kerkje.
De preekstoel is uit 1783.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
De kerk is overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1975.
Restauratie in 1979/80. Bij de restauratie werd de grafkelder van de familie Thoe Kingma ontdekt aan de oostzijde van de kerk.
Het 18e eeuwse meubilair is nog aanwezig.
Restauratie voltooid in oktober 1980.
De kerk wordt gebruikt voor concerten.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bouman: Nederland Orgelland 91 afb V-19*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)210
Jongepier, Jan: Frieslands Orgelpracht I 63*; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)23
Knock, Nicolaes Arnoldi:: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)27
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 26 42, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)67 140 209 211 324 352 401, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 53(2005)22
de Mixtuur 5(1971)74, 11(1973)206, 25(1978)566
kerkepadgids (1982)25-26*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Reginakerk Zweins -

Orgelhistorie

- vóór 1700 geen orgel
b: Jan Harmens, Berlikum 1700 voor oude kerk, timmerman Jan Wybes werkte aan de kas en kistemaker Jacob Cornelis aan het orgel; M I:
- Jan Harmens te Berlikum, onderhoud en stemmen 1700 tot 1741
- pas in 1706 werd het orgelbalkon aan de onderzijde geschilderd
r: Jan Harmens, Berlikum 1737; reparatie
- Jans zoon Johannes Jans, onderhoud 1747 tot 1782 ??
b: Johann Friedrich Wenthin, Emden (D) 1784/85 voor de nieuwe kerk; klavier en registerknoppen aan de voorzijde, achter twee cylinderdeuren; M I : Man 13
orgel ingewijd op 22 juni 1785 met gezangen van Simon Stijl
r: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1877; orgel sterk gewijzigd; M I ap: Man 8
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2004
heringebruikname op 18 november 2004

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant, Praestant 8, Holpyp 8 bas/discant, Fluit travers 8, Praestant 4, Violon (Viol di Gamba) 4, Gemshoorn 4, Nassat 3, Salicet 2, Woudfluit 2, Mixtuur III-IV-V bas/discant, Clairon 8, Vox Angelica 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-gº
aangehangen
Pedaalkoppel
Ventyl, Windlossing, 3 Blaasbalgen
 
1970:
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit Travers 4, Gemshoorn 2, Trompet 8 discant
Pedaal C-gº
aangehangen
 
1975:
Manuaal
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Holpijp 8 bas/discant, Fluit Travers 8, Violon 4, Prestant 4, Gemshoorn 4, Nasat 3, Salicet 2, Woudfluit 2, Mixtuur III-V bas/discant, Claron 8, Vox Angelica 8

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42