RK kerk H Martinus
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Slypsterwei 3
Roodhuis (Reahûs)

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Na de Hervorming in 1580 kwamen de katholieken in het geheim bijeen in een boerderij met een rood dak. Deze schuilkerk gaf ook de naam aan dit buurtschap: Roodhuis. Reahûs zeggen ze nu.
Nieuwe kleine schuilkerk gebouwd in 1762.
Nieuwe kerk gebouwd in 1892 naar ontwerp van architect Alfred Tepe in neo-gotische stijl.
De kerk werd op 17 augustus 1892 geconsacreerd,
De 14 kruiswegstaties uit de oude kerk gingen mee.
Gebrandschilderde ramen: afbeeldingen van Christusgeboorte, het Laatste Avondmaal en de Acht Zaligheden.
De kerk is na 1990 gerestaureerd.
De officiële heringebruikname was op 17 maart 1991.
In een plechtige hoogmis is zondag 22 juni 2014 de St. Martinuskerk te Roodhuis weer in gebruik genomen. De fundering van de kerk was verzakt en de noodwestkant van het gebouw stond op instorten. De kerk werd gesloten en de vieringen werden verplaatst naar het dorpshuis. Nu zijn er 63 palen binnen en buiten de kerk de grond in geboord en in gewapend beton gegoten. Binnen is het middenpad hersteld en zijn de glas-in-loodramen gerestaureerd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)25-26
Tijdschriften en andere uitgaves
150 jaar Adema Orgelbouw sinds 1855 (2006)25 34 foto 48* 74
contactbrief voor kerkenverzamelaars 23(1990)15, 28(1992)13, 52(2004)17
de mixtuur 46(1984)634, 66(1990)307 310, 83(1996)129-130
zie: Bakhuizen - RK schuilkerken in Friesland (Bakhuizen als voorbeeld)

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Martinus Roodhuis -

Orgelhistorie

b: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1802/04, de "Poesterkas (de kas waarin de spaanbalgen lagen), zolder lambrizeeringe, snywerk, orgelbank en kapstokken (voor de organist, balgtreder en koorleden), enz."werden gemaakt door Reinder Monkel; M I: Man 8
de ingebruikname vond plaats op 26 september 1804
- onderhoud en schoonmaak Pieter Jans Radersma te Wieuwerd 1848
r: Willem Hardorff, Leeuwarden 1851; schoonmaak en klaviatuur verplaatst
- onderhoud en schoonmaak Willem Hardorff te Leeuwarden 1853
- onderhoud Eeltje Sjoerds Ypma te Bolsward 1855; herstelling
- onderhoud Gebr. Adema te Leeuwarden 1858
r: Eeltje Sjoerds Ypma, Bolsward 1859; nieuw windtoestel
- onderhoud Eeltje Sjoerds Ypma te Bolsward 1874
o/r: nieuwe kerk Gebr. Adema, Leeuwarden 1892; orgel niet noemenswaardig gewijzigd
- onderhoud Gebr. Adema te Leeuwarden vanaf 1892
het Van Gruisen-orgel werd in 1928 gesloopt
b: Fa. Gebrs. Adema, Leeuwarden 1928 ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van de pastoor; twee kassen; Pn II vp: Hw 6-Pos 5-Ped 1
inwijding orgel op 26 november 1928

Dispositie

1928 (disp. volgens inwijdingsbericht):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Fluit Harmonique 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Trompet 8
Positief C-g3
Cello 8, Holpijp 8, Aeoline 8, Vosc. (!) Celeste 8, Violine 4
Pedaal C-f1
Subbas 16
Koppeltredes: Manuaalkoppel, Octaafkoppel Positief, Pedaal-Manuaal, Pedaal-Positief
Drukknoppen: PP P MF FF T en O, Generaal crescendoplosser
Trede voor Generaal crescendo

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-12-09 10:12:06