Apostolisch Genootschap
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Hoge Dijk
aan de Pôlle
Rotsterhaule

Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

(Kerk)gebouw

Het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Hoge Dijk aan de Pôle is in 1930 gebouwd voor de toen daar aanwezige lidmaten van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen in Rotsterhaule, Sint Johannesga en omstreken. Op 18 mei 1930 is deze locatie geopend door J.H. van Osbee, zijnde apostel van de vernoemde vereniging. Het aantal leden bedroeg 190.
In april 1946 heeft door een opvolgingskwestie een splitsing voorgedaan, waarbij na jaren procederen er een uitspraak op 16 april 1951 de afgescheidenen alle gebouwen weer moesten teruggeven en er een regeling is getroffen voor opnieuw huur of aankoop. De datum welke werd aangehouden was 20 maart 1946, sterfdag van J.H. van Oosbree.
In de periode 20 maart 1946 tot en met 16 april 1951 is het gebouw aan de Pôlle te Rotsterhaule gehuurd volgens de uitspraak en daarna enkele keren met steeds twee jaar gehuurd van de Neue Apostolische Kirche, zijnde het toenmalige overkoepelingsorgaan met zetel in Duitsland.
Op 16 mei 1956 is het kerkgebouw aangekocht.
De gemeente is op 15 augustus 1982 opgeheven, waarbij de toenmalige leden samen met leden uit Sneek en Scherpenzeel een verband zijn aangegaan met Heerenveen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 69(2013)17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Apostolisch Genootschap Rotsterhaule -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-02-15 19:12:40