Hervormde of Sint Gangulfuskerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Omgong 1
(Omgang 1)
Ee (Ie)

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Fraai terpdorp bovenin het noord-oosten van Friesland. Reeds voor 900 was er al bebouwing. Na het ontstaan van de zeedijken rond 1200 eindigde de terpenbouw. De terp is goed intact gebleven en Ee is mede daarom een beschermd dorpsgezicht.
Romaans-gotische kerk van baksteen gebouwd in 1250. De Tsjerke op 'e Terp. Zij behoorde aan de abdij van Dokkum. Opvallend is de rij consoles boven de vensters aan beide zijden van het schip.
Bijzonder is het zwart marmeren rijk renaissance-epitaaf van albast tegen de noordwand, gedenkteken voor de in 1627 overleden Snelliger Meckama, geschreven door zijn vriend H.A. Gerritma. In de buitenmuren een lange rij middeleeuwse consoles met mens- en diermaskers.
De toren dateert van 1867, evenals de preekstoel van K.F. Ozinga.
Het zadeldak van de toren is gemaakt in 1869 in plaats van een spits.
In de 19e eeuw zijn de oost- en westzijde en de toren met ingesnoerde spits vernieuwd.
Aan de wanden hangen negen ruitvormige rouwborden.
De kerk is gerestaureerd in 1957. De orgelbalustrade is nog origineel uit de tijd van het Van Gruisen-orgel.
De kerk is een Rijksmonument.
Er waren plannen de kerk in middeleeuwse trant te verbouwen. Maar de Raad van State heeft hier een stokje voor gestoken.
De kerk is gerestaureerd van eind 1994 tot 1996. In 1995 is de restauratie van het exterieur gereed gekomen. Daarna was het interieur aan de beurt.
Er zijn verschillende ontdekkingen gedaan, waaronder een boograam in de consistoriekamer. Oorspronkelijk bleken de kerkbanken een mahoniekleur te hebben. Die is nu weer teruggebracht.
Op zondag 22 december 1996 is de kerk weer in gebruik genomen.
PKN-kerk.
De Hervormde gemeente Ee/Oostrum/Jouswier heeft de kerken van Oostrum en Jouswier afgestoten, het kerkelijk werk concentreerd zich op de kerk te Ee.
Onder de vloer van de kerk bevindt zich een wel die permanent water bevat. En dat op een terp!

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)66-69**, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland III 100 101
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 29(1993)18, 33(1995)17, 37(1997)19, 50(2003)17
de Mixtuur 19(1976)407, 46(1984)634, 65(1990)246, 66(1990)310
de Orgelvriend 12(1976)19
het Orgel 1(1958)12, 3(1958)35*
zeeland magazine 9(1977)14

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde of Sint Gangulfuskerk Ee -

Orgelhistorie

b: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1794/95, het orgel is een geschenk van huisvrouw Eelke Reinders (zij en haar echtgenoot Albertus van Gruisen vermaakten een stuk bouwland aan de kerk van de opbrengsten waarvan het onderhoud van het orgel moest worden bekostigd)
- de eerste pijp is op 2 juli 1794 gezet door Eelkien Reinders
het orgel is op 15 februari 1795 in gebruik genomen met een bespeling door de schoolmeester en organist van het dorp G. Kooistrap; M I ap: Man 11
r: Albertus van Gruisen, Leeuwarden 1808
r: P.J. Radersma, Leeuwarden
r: W. Hardorff, Leeuwarden 1851
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1899
- het orgel werd in 1923 verkocht wegens geldgebrek.
o: KLAZINAVEEN Ned Hervormde Evangelisatie EmmaĆ¼s - Veenkerk Harm Thijs 1923
b: Fa. Dekker, Goes 1922
b: Fa. E. Leeflang, Apeldoorn 1957, het orgel kon worden aangeschaft dankzij een donatie van een familie Meindertsma. De vleugelstukken zijn gemaakt door Dick Ozinga; M II vp: Hw 5-Pos 5-Ped 1
adviseur A.P. Oosterhof te Leeuwarden

Dispositie

1794 (Van Gruisen):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Fluit d'Amour 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Woudfluit 2, Mixtuur III-IV, Cornet IV discant, Sesquialter II, Trompet 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-d1
aangehangen
Koppel Pedaal-Manuaal
Ventiel, Afsluiting
 
1957 (Leeflang):
Hoofdwerk (I) C-g3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Mixtuur IV 2, Tremulant
Positief (II) C-g3
Roerfluit 8, Prestant 4, Gemshoorn 2, Sesquialter II, Trompet 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Subbas 16
Koppels: Man. I-II, Ped-Man. I, Ped-Man. II

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42