Gereformeerde kerk - Stadslaankerk
Nieuwe bestemming
Foto: Maria Veldmans
Stadslaan 10
IJlst (Drylts)

Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1888/89 als Nederduits Gereformeerde kerk aan de Popmawei.
In april 1889 is de kerk in gebruik genomen.
Nieuwe kerk gebouwd in 1910/11 naar ontwerp van architect Ane Nauta (1882-1946). Het gebouw is gefundeerd op 365 houten heipalen.
De kerk is op 1 februari 1911 in gebruik genomen.
Het gevelmetselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Kenmerkend voor de bouwstijl van de Amsterdamse school zijn de speklagen in het metselwerk en de combinatie van rondbogen en spitsbogen.
Het torenuurwerk is van A.H. van Bergen te Heiligerlee.
In 1923 schenkt Jarich Jans Nooitgedagt de kerk een luidklok.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de klok gevorderd en omgesmolten.
Jan A. Nooitgedagt schenkt in 1949 een nieuwe klok gemaakt door de Fa. Gebr. van Bergen te Midwolde.
De kerk - een Rijksmonument - is in 1977 uitgebreid en in 1992 gemoderniseerd.
Tijdens het Samen-Op-Weg-proces kreeg de kerk de naam: Stadslaankerk.
In mei 2005 is besloten de kerk te sluiten - nadat de Hervormde Mauritiuskerk de PKN-kerk was geworden.
Op zondag 21 september 2008 was de laatste kerkdienst en is de kerk buiten gebruik gesteld. De kerk met het orgel zijn verkocht aan de Stichting Behoud Stadslaankerk (opgericht in 2007), met als doelstelling het gebouw te behouden met een maatschappelijke en culturele invulling.
Het onderkomen van het Mienskipshûs werd slecht en van de Gereformeerde kerk is een multifunctioneel centrum gemaakt (o.a. voor de muziekverenigingen). Het orgel bleef behouden.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 44(2000)21, 54(2005)16, 58(2007)25, 61(2009)20
de Mixtuur 51(1985)32-33
het Orgel 3(1982)190, 1(1985)23, 4(1989)190

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Stadslaankerk IJlst -

Orgelhistorie

b: Willem van Gruisen, Leeuwarden 1836 voor JUTRIJP Ned Hervormde kerk
o/r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1910/11, het front van het onderpositief is toen vervangen door een gesloten wand met detailleringen; Fluit travers 8 discant op Onderpositief vervangen door Viola di Gamba 8, op het Hoofdwerk werd enig pijpwerk opgeschoven; M II:
r: 1942; Nasart en Tertiaan Hoofdwerk vervangen door Sexquialter II en Echotrompet 8, de Dulciaan 8 discant van het Positief werd Quintadeen 8, enige opschuivingen, De bekers van de Echo-Trompet uit de Grote kerk te Sneek werden door Fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden in dit orgel gebruikt
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1984; partiële restauratie: herstel windladen en klaviatuur, de elektrische Bourdon 16 bleef, ook de latere verschuivingen van het pijpwerk is gehandhaafd. Na de recente restauratie zijn de bekers van de Echo-Trompet opgeslagen; M II vp: Hw 8-Opos 6-Ped 1
adviseur J.C.M. van 't Veer te Oosthem
ingebruikneming orgel op 10 november 1984

Dispositie

1984:
Hoofdwerk (I) C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Nasart 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV
Onderpositief ( II) C-f3
Fluit douce 8 bas/discant, Viola di Gamba 8, Quintadeen 8 discant, Prestant 4, Fluit d'Amour 4, Woudfluit 2
Pedaal C-gº
Subbas 16
Schuifkoppel manualen (trekkoppel d.m.v. verschuiven positief-klavier), Koppel Pedaal-Hoofdwerk

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-10-08 16:21:35