Hervormde Dorpskerk - Redbadtsjerke
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Sluytermanwei 4
Jorwert (Jorwerd)

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1100 Tufstenen, in Romaanse stijl gebouwde kerk, waaraan later gotische elementen zijn toegevoegd.
De toren is op 25 augustus 1951 ingestort. Later heeft restauratie plaats gevonden.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk is op 23 september 1994 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is de 30e kerk van de nu 25 jaar oude stichting.
PKN-kerk.
Kerk in 1994 buiten gebruik gesteld. De kerk blijft een trouwlokatie.
Eens in de drie weken (in 2005) huurt de Hervormde gemeente Westerwird de kerk voor een kerkdienst (zie daar).
Vanaf zondag 11 september 2005 ook diensten van de Oud Katholieke kerk in deze kerk (zie daar). Vanaf najaar 2012 worden de oud katholieke diensten in de Lutherse kerk te Leeuwarden gehouden (zie daar).
De hervormde kerk wordt al enkele jaren niet meer voor de eredienst gebruikt (2012). Zondag 28 oktober is in de kerk de Stichting Nijkleaster van start gegaan. Het moet een plek van rust en bezinning worden. Doordeweeks én in het weekeinde wordt de kerk volop gebruikt door Stifting Nijkleaster, die streeft naar een protestants klooster in Friesland. Zo wordt deze oude kerk gebruikt om te zoeken naar nieuwe vormen van geloven in de 21e eeuw.
Onlangs (2016) is de Radbouwdkerk verbouwd, om meer ruimte te creeëren voor de activiteiten van Nijkleaster. Door de verbouw van de voorkerk (waar een tweede verdieping is gerealiseerd) kunnen twee keer zoveel bezoekers worden ontvangen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: Frieslands orgelpracht I 53*; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront - tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)6
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland III 101
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)52
Seijbel, Maarten: Orgels in Friesland; De Praestantpers Baarn 1970
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 13, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)22 120 311, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 33(1995)17, 52(2004)16, 55(2006)20, 68(2012)17, 69(2013)16
de Mixtuur 19(1976)408, 25(1978)564, 39(1982)341, 49(1985)788, 66(1990)298-299* 310, 80(1995)1010
de Orgelvriend 9(1975)16, 9(1981)5
eredienstvaardig 5(1985)213*
het Orgel 5(1973)147* 148* 154, 4(1976)132

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Dorpskerk - Redbadtsjerke Jorwert -

Orgelhistorie

b: 16e eeuw
r: Ulke Dirksz, Sneek 1582/84; reparatie
aanbesteding reparatie op 7 augustus 1582
het orgel werd gekeurd door Matthijs Raphaël (zoon van de Bolswarder orgelmaker Mr. Raphaël)
b: Albertus van Gruisen (1741-1841), Leeuwarden 1799, orgelkassen met Louis XVI ornamentiek, de torens zijn bekroond door samengebundelde muziekinstrumenten; M II: Hw-Rw 15 registers
het orgel werd op maandag 7 oktober 1799 in gebruik genomen
- onmiddelijk na de bouw van het orgel werd er rond de orgelkast een geschilderd gordijn aangebracht. De Leeuwarder decoratieschilder Andreas Hendriks Grendel (1753-1812) voerde het werk uit. Op 30 mei 1799 ontving hij ook geld voor het schilderen van de lambrisering
r: 1913; de volledig versleten klavieren werden vervangen
r: 1936; drie spaanbalgen vervangen door een magazijnbalg
r: Fa. Willem van Leeuwen, Leiderdorp 1956, de laden werden voorzien van zijn gepatenteerde VEKA-systeem, ter vermijding van lekkages; M II ap: Hw 9-Rw 6
- adviseur Theo Jellema maakte een restauratieplan. Het orgel is na de restauratie van 1956 nog steeds goed bespeelbaar.
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2017; de kas en het snijwerk werden in orde gebracht. Schilderwerk aan orgelkas en peiwand. (ruimte tussen entree en kerkruimte) door Karin Veldman van Restauratie en Decoratieschilders Veldman en Veltman te Haren. De werking van het registermechaniek werd aanzienlijk verbeterd en de tongwerken spreken beter dan voorheen. Omdat het VEKA-systeem nog in goede staat verkeerde, is dit gehandhaafd.
Adviseur Theo Jellema in overleg met Rudi van Straten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Op 31 oktober 2017 is het orgel weer in gebruik genomen

Dispositie

1956 (Van Gruisen/Van Leeuwen):
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16 discant, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit d'Amour 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV-V-VI 1 1/3, Trompet 8 bas/discant, Tremulant
Rugpositief C-f3
Dolcefluit 8, Fiool de Gambe 8 discant, Prestant 4, Nasat 3, Woudfluit 2, Dulciaan 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-d1
aangehangen
Manuaalkoppel, Pedaalkoppel
De spaanbalgen zijn vervangen door een magazijnbalg
Afsluiter Manuaal, Afsluiter Rugpositief
De laden zijn voorzien van het VEKA-systeem
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-18 11:43:34