Doopsgezinde kerk - Doopsgezinde Vermaning
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Hoofdstraat 57
Koudum

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Rond 1600 waren er twee Doopsgezindende groeperingen actief; een strenge en een minder strenge (Waterlanders). Samensmelting in de loop van de 17e eeuw.
In 1810 is de gemeente opgeheven.
In 1869 een eerste eigen onderkomen: woonhuis hoek weg naar Molkwerum op nr. 18
In december 1870 (1889) vervangen door een kerkje.
In 1902 is de kerk verbouwd en vergroot.
Predikanten:
1869 tot 1942 in combinatie met Hindeloopen
1942 tot 1961 in combinatie met Workum
1961 tot 1988 in combinatie met Warns
1988 zelfstandige gemeente, predikant gedeeld met Leeuwarden
Samen met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt vanaf 1902.
Groot onderhoud van de kerk in 1982.
In 2000-2001 restauratie van de kerk door eigen mensen. De verwarming, de stoelen, de vloer en het licht is vernieuwd.
Op 14 oktober 2001 is de kerk weer in gebruik genomen.
Per 1 januari 2017 heeft de doopsgezinde gemeente in Koudum zichzelf opgeheven wegens het lage ledental. Er waren nog 11 leden en enige belangstellenden. Bij de maandelijkse diensten waren er nog tussen de 10 en 20 bezoekers. Wat er mee gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 47(2002)20, 118(2017)8

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk - Doopsgezinde Vermaning Koudum -

Orgelhistorie

b: kabinetorgel voor ??
o: Rinze S. Feenstra, Koudum 1889, dankzij de opbrengst van een intekenlijst; kabinetorgel
Inwijding op zondag 14 april 1889
- Rinze S. Feenstra te Koudum; onderhoud
- het kabinetorgel beviel niet
b:
o: Rinze S. Feenstra, Koudum 1894; het kabinetorgel werd geplaatst achter een nieuw schijnfront, het oude orgel werd ingeruild
- Rinze S. Feenstra te Koudum; onderhoud tot 1916
b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen voor ??; EL unit 2 stamregisters
o: 1966
r: 2000

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-10-04 18:57:55