Hervormde kerk - Doniakerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Kerkeburen 37
Makkum

Gemeente Wunseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1650 met een toren. Kerk gewijd aan Sint Martinus.
Nieuwe kerk gebouwd in 1660 in gotische stijl. Herbouw op oude fundamenten, met koor. Traditionele vorm van een katholieke kerk, op oosten gerichte koorpartij, toren aan westzijde met drie geledingen in baksteen, daarboven een achtkantige spits. De kerk is tweebeukig, de noordbeuk is van het brede schip gescheiden door vijf zuilen. Tussen de kolommen gotiserende scheibogen.
De noordbeuk is rechtgesloten, het schip heeft een tongewelf met zware trekbalken.
Tot 1872 had de spits een getraliede zandstenen omgang. De windwijzer is een zeepaardje.
De noordmuur is lager dan de zuidmuur, aan noordzijde steunberen met twee, aan zuidzijde met drie geledingen.
Drie indentieke ingangen met een ronde omlijsting versierd. De ingang in de toren is tot ± 1846 in gebruik geweest.
De tegenwoordige ingang heeft een deur uit 1878.
Renaissance preekstoel uit de 17e eeuw.
In de dooptuin een aantal grafzerken van het geslacht Kingma.
In de consistoriekamer een rouwbord uit 1665 dat Bonefasius Harinxma van Donia gestukken heeft.
Kroonluchter uit 1665.
De torenspits is in 1872 veranderd.
Kerk gerestaureerd in 1955/58. Het meubilair werd verplaatst, de grafkelder volgestort. Het in 1616 voor de kerk van Cornwerd gemaakte en in 1913 in Makkum geplaatste uurwerk is in 1955 weggehaald.
Drie koperen kronen in 1957 aangekocht.
De vele zerken zijn bij de restauratie overgebracht naar de dooptuin, de achterkerk en het westportaal.
Voogdijbank. Dooptuin en preekstoel in renaissancevorm.
In de consistoriekamer twee rouwborden waarvan een met kwartierstaten en opschrift "Bonefasius Harinxma van Donia 1665".
In een vitrine twee antieke avondmaalskannen uit 1791.
In 1982 is de toren gerestaureerd en is het uurwerk herplaatst.
In 1983/84 zijn de noord- en zuidgevel gerestaureerd.
In 1984 is het interieur geschilderd.
De kerk is een Rijksmonument.
PKN-kerk.
Omdat de kerk 350 jaar bestond schonk de Kingmastichting in maart 2010 de kerk een model van een kofschip, als herinnering aan de Makkumer scheepvaart. Het kofschip hangt tegenover de preekstoel in de kerk. Over de hele wereld is het een gewoonte scheepjes aan kerken te schenken. In Nederland vindt men de kerkscheepjes in hoofdzaak in Friesland en Noord- en Zuid-Holland.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)155
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)32 35
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II langs nederlandse orgels II 47 49, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 64(2010)19
folder*
het Orgel 6(1971)209, 9(1990)386
kerkepadgids (1985)33*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Doniakerk Makkum -

Orgelhistorie

- plan Willem Hardorff, Leeuwarden 1845. Hij kreeg geen opdracht tot bouw
b: Carl Friedrich August Naber, Deventer 1848; speels front in rococostijl
r: L. van Dam, Leeuwarden 1906; M II ap: Hw 10-Pos 7
r: J. van der Bliek, Leeuwarden 1955/58; balgen verdwenen
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1971
opdracht ontvangen in 1971
adviseur Willem Talsma
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1976/78; M II ap: Hw 10-Bov 7

Dispositie

1978:
Hoofdwerk:
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Piramidefluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III-IV bas, Mixtuur V-VI discant, Cornet III discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk
Roerfluit 8, Fluit travers 8 vanaf g?, Prestant 4, Flûte d'amour 4, Woudfluit 2, Flageolet 1, Dulciaan 8 bas/discant

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42