Joodse Synagoge
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Levendaal 14 - 16
Garenmarkt
Leiden

Gemeente Leiden
Zuid-Holland

(Kerk)gebouw

Rond 1700 is er sprake van een Joodse gemeenschap in Leiden.Deze behoorde tot de Asjkenazische of Hoogduitse joden, van Duitse / Oost-Europese afkomst.
In 1739 bestond deze groep uit 125 personen.
Tot 1723 hielden zij hun diensten in verschillende huissynagogen. Met een huis aan het Levendaal kwam daaraan een einde.
Nieuwe synagoge gebouwd in 1762 op de plaats van de huissynagoge aan het Levendaal.
Door de ontploffing van het kruitschip in 1807 raakte de synagoge zwaar beschadigd.
Herstel volgde, maar in 1857 was een grondige restauratie noodzakelijk. Hierbij kwamen het huidige stucgewelf en de huidige gevel tot stand. Boven de deurpartij bevindt zich een gevelsteen met een Hebreeuwse inscriptie.
Vanaf 1857 gingen de Noordwijkse Joden in Leiden ter synagoge.
Synagoge wederom gerestaureerd in 1931.
De synagoge kwam zwaar beschadigd en geplunderd uit de oorlog. Veel attributen konden worden veiliggesteld.
In 1947 kon de synagoge weer in gebruik worden genomen.
Restauratie van de synagoge in 1977/78. Het interieur werd verrijkt met meubilair (bima en banken) en kronen afkomstig uit de synagoge uit de Wagenstraat te 's Gravenhage.
Het interieur van de éénbeukige synagoge is in neoclassicistische stijl uitgevoerd en overdekt door een stucgewelf. Boven de entree bevindt zich de vrouwengalerij. Min en meer centraal in de ruimte staat de bima opgesteld, omgeven door banken.
In 1985 hebben de antieke textielen doeken uit de Synagoge een restauratie en conservatie ondergaan in de Werkplaats tot Herstel Textiel te Haarlem.
Restauratie in 1994.
De joodse gemeenschap in Leiden zit in zwaar weer. Vóór de oorlog was het een bloeiende gemeenschap van wel vierhonderd zielen., maar na 1945 waren er nog maar honderdvijftig van over. Om de maandelijkse eredienst te kunnen houden moeten er tegenwoordig zelfs mensen uit den Haag komen om te kunnen voldoen aan de minjan, het verplichte aantal van tien mannen dat nodig is om de dienst door te laten gaan.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
--
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 20(1988)21, 60(2008)32, 125(2018)12

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Joodse Synagoge Leiden -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-07-18 09:29:39