Hervormde kerk St Johannes de Doper
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Skilpaed 1
Hijlaard (Hilaard)

Gemeente Littenseradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Het terpdorp Hilaard telde in 2013 ongeveer 310 inwoners. Het wordt voor het eerst in 1275 genoemd als Elawerth ("de terp van Ele").
Kerk gebouwd in 1445. Laatgotische hervormde, tegenwoordig protestantse, Johannes de Doperkerk gebouwd tegen de toren uit 1445, ter vervanging van een oudere kerk. De toren is opgemetseld van kloostermoppen, de kerkmuren zijn opgetrokken van rooswinkers, kleiner dan kloostermoppen. De westelijke torentop heeft een elegante in- en uitzwenkende vorm (een soort klokgevel) die wellicht bij een restauratie in 1865 werd aangebracht.
In de kerktoren hangen twee klokken, een kleine van Hermanus uit 1392 en een grote van de Leeuwarder klokkengieter Hans Falck (van Neurenberg) uit 1618.
De kerk, de bijbehorende kerktoren en kerkhof zijn rijksmonument.
In 1994 is de S.o.W.-Gemeente gevormd in deze kerk.
In 2000 zijn klok, toren en kerk gerestaureerd.
In de kerk is een gedenksteen ter nagedachtenis aan Hobbe van Aylva en zijn eerste vrouw Frouck aanwezig.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)164
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)14
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)19
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 44, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 44(2000)33, 68(2012)17
het Orgel 3(1968)74

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Johannes de Doper Hijlaard -

Orgelhistorie

b: Albert Sikkes Hempenius, Franeker 1783, fraai snijwerk van de Harlinger beeldhouwer Johannes George Hempel; M I : Man 8
- Andreas Hendriks Grendel (1753-1812) bracht is 1807 een geschilderde draperie aan weerszijden van het orgel
o: ALPHEN aan de RIJN Christelijk Afgescheidenen Fa. Lambertus van Dam & Zn., Leeuwarden 1874, de kast en het snijwerk
b: Fa. L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1875, het orgelgordijn bleef gespaard
r: Wim Eppinga, Britswerd 1973; Violon 8 werd een Quint 1 1/3
r: Orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden 2011/12; het orgel werd toen geheel gerestaureerd en wijzigingen die Eppinga in 1967 had aangebracht, werden ongedaan gemaakt. Het register Quint 1 1/3 werd vervangen door een Violon 8 discant met historisch pijpwerk uit voorraad van de orgelmaker. De pedaalomvang werd teruggebracht van C-f1 naar C-gº. Hierdoor is de oorspronkelijke situatie hersteld
adviseur Theo Jellema
het orgel werd op zondag 11 maart 2012 weer in gebruik genomen
- in 2000 kreeg de kas - in het kader van de kerkrestauratie - zijn huidige kleur

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant, Holpyp 8, Praestant 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur II-III, Trompet 8
3 Blaasbalgen
 
2012 (Van Dam/Bakker & Timmenga):
Hoofdwerk C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Violon 8 discant, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quintprestant 3, Octaaf 2, Cornet III discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk C-g3
Fluit Dolce 8, Salicionaal 8, Viola di Gamba 8, Salicet 4, Flute travers 4, Gemshoorn 2, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal C-gº
aangehangen
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Afsluiter Hoofdwerk, afsluiter Bovenwerk. Windlosser

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42